Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Komunikat nr 5 z dnia 18  października 2021

Poniżej podaję pełny zestaw materiałów i dokumentacji wymagany w I etapie XLVIII OG przez KO OG:

 • zbindowane (nie oprawione) prace konkursowe uczniów obowiązkowo W WERSJI PAPIEROWEJ drukowane JEDNOSTRONNIE  (z pieczątką szkoły na stronie tytułowej) oraz
  w wersji elektronicznej w formatach .docx  i  .pdf na płytce CD (proszę nie doklejać
  do pracy koperty z płytką!) lub na pendrivie
 • do każdej pracy osobno załączona, podpisana przez przedstawiciela Komisji Szkolnej, posiadająca datę i opieczętowana KARTA OCENY PRACY; bardzo proszę o sprawdzenie poprawności sumowania punktów; ostatnie 5 pkt. nie powinno stanowić podstawy kwalifikacji pracy do następnego etapu; wzory 4 różnych kart (do 4 tematów) należy pobrać na stronie Komitetu Głównego OG
 • powyższy dokument (szczególnie przydzielone punkty) jest podstawą sporządzenia przez opiekuna Protokołu
 • protokół wyników zawodów I stopnia (szkolnych) wyłącznie na formularzu KG-XLVIII-03b, arkusz Excel, format .xls w jednolitej wersji papierowej i elektronicznej; zwracam uwagę, że posiada on 2 zakładki: strona 1 oraz strona ostatnia; nazwiska opiekuna i uczniów piszemy DRUKOWANYMI literami i podajemy w kolejności ALFABETYCZNEJ (jeśli jest więcej niż 1 opiekun również podajemy ich alfabetycznie, każdego ze swoimi uczniami); przypominam o umieszczeniu w tabeli KAŻDEGO zgłoszonego we wrześniu/październiku ucznia (ewentualnie piszemy „brak pracy” w kolumnie  Uwagi)
 • zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Geograficzne podpisane przez ucznia lub dodatkowo rodzica/opiekuna prawnego (ucznia niepełnoletniego)

 

 • Formularze trzech w/w dokumentów (Protokół, Zgoda i KOP) będą do pobrania
  ze strony Komitetu Głównego OG do końca tego miesiąca

 

 • Powyższy komplet należy przekazać najlepiej osobiście albo w  nieprzekraczalnym terminie  pocztą do 15 listopada br.
 • Dyżuruję na WNP UŚ, XV piętro, p. 1502 w poniedziałek 15 listopada w godz. 13-18 oraz we wtorek 16 listopada w godz. 9-14 

 

Przypominam, że nadal do odbioru są „papierowe” Informatory, PLAKATY i prace poprzednich edycji.

Z powodu wyjazdu poza Unię Europejską i nieprzewidywalny dostęp do internetu w dniach
21 X – 4 XI br. wszelkich  odpowiedzi na zapytania dokonam po tym terminie.

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
78
Odsłon artykułów:
65089

Partner