Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Komunikat nr 10 z dnia 21 grudnia 2022

Proszę przyjąć do wiadomości, że wspomniana w ostatnim komunikacie Ankieta danych osobowych jest już do pobrania na stronie Komitetu Głównego OG.

W tej edycji Ankieta powinna być wypełniona elektronicznie przez ucznia i przesłana na adres szkoły (sekretariatu), która wysyłając ją (osobny załącznik dla każdego ucznia zatytułowany jego nazwiskiem) ze swojego adresu email, poświadcza autentyczność danych. To szkoła przekazuje Ankietę na adres sekretarza KO OG czyli Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin nadsyłania Ankiet ustalony jest przez Komitet Główny dopiero na 20 stycznia, ale z uwagi na mój zagraniczny, dwutygodniowy wyjazd w styczniu bardzo proszę o ten dokument jak najszybciej.

Jednocześnie informuję, że dokonałam rezerwacji noclegów dla zgłoszonych osób. Konfiguracja tych osób i pokojów gościnnych w DS. 3 i DS. 5 jest taka, że jest jeszcze wolne miejsce dla 1 opiekuna ((M), 1 uczennicy i 1 ucznia. Mogę więc przyjąć kolejne 3 określone wyżej zgłoszenia.

Wszystkim uczniom-olimpijczykom i ich opiekunom życzę Wesołych Świąt i Owocnego Roku 2023.

Z rankingu rezultatów I etapu w pozostałych 13 okręgach wynika, że przystępujemy do zawodów okręgowych 4 lutego 2023 jako najliczniejsza grupa zawodników. (117!)

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 9 z dnia 15 grudnia 2022

Komitet Okręgowy OG podaje do wiadomości, że według wstępnych danych zawody II etapu odbędą się 4 lutego  i  5 lutego 2023 r. na WNP ul. Będzińska 60 w Sosnowcu. Godziny zawodów jeszcze nie są ustalone.

Dla uczniów, którzy mają trudny dojazd z miejsca zamieszkania do Sosnowca, przewidziany jest w tej edycji nocleg w sąsiednich akademikach. KONIECZNA JEST REZERWACJA NOCLEGU. Proszę o pilne przesłanie w terminie do 21 grudnia 2023 r. informacji, czy uczniowie/uczeń biorący udział w zawodach okręgowych XLIX Olimpiady Geograficznej będą korzystać z noclegu. Zadeklarowane noclegi w przypadku rezygnacji w ostatniej chwili nie będą mogły być sfinansowane przez Komitet Okręgowy. Opiekun również może skorzystać z noclegu, ale na koszt szkoły (będzie on w kwocie ok. 50 zł).

Proszę ponadto powoli przygotowywać uczniów na konieczność wypełnienia Ankiety, która wkrótce będzie do pobrania na stronie Komitetu Głównego.  

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

 

Komunikat nr 8 z dnia 7 grudnia 2022

W dniu dzisiejszym Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej  podjęło decyzję o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II  etapu uczniów, którzy uzyskali 75 lub więcej punktów
za pracę pisemną. Poniżej tabela z kompletem wyników wszystkich osób, których prace dostarczono do weryfikacji przez Komitet Okręgowy.

Przypominam, że w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników uczeń może złożyć odwołanie od decyzji Jury – zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu OG - do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego OG. Odwołanie należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem konkretnych zastrzeżeń. 

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

KO Sosnowiec - wyniki I etapu

 

Komunikat nr 7 z dnia 4 grudnia 2022

W oczekiwaniu na opracowanie przeze mnie i zatwierdzenie przez KG OG ostatecznych wyników
I etapu kilka bieżących informacji dla Państwa.

Do komisji szkolnych wpłynęło 139 prac (66.5 % zgłoszonych), z czego 126 (60.3 % zgłoszonych) zostało w szkole ocenionych na co najmniej 75 pkt. (5 prac uzyskało 100 pkt.) I dostarczonych do Komitetu Okręgowego do dalszej weryfikacji. Była ona dokonywana przez 5 jurorów – członków KO OG.

Ostatecznie struktura prac według tematów przedstawiała się następująco:

 • Temat A – 13 prac (56.5 % zgłoszeń)
 • Temat B – 56 prac (58.9 %)
 • Temat C – 42 prace (58.3 %)
 • Temat D – 15 prac (78.9 %)

W tym tygodniu najpierw na stronie ptg.wnoz.us.edu.pl pojawią się wyniki naszego okręgu, potem na stronie  KG OG opublikowane zostaną wyniki ze wszystkich okręgów w Polsce.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 6 z dnia 4 listopada 2022

Bardzo proszę już przystąpić do przygotowania dokumentów dotyczących I etapu 49. OG. Na stronie Komitetu Głównego  jest do pobrania Formularz Protokołu – 03b -  i  Formularz Zgody  - KG-XLIX-00z na udział ucznia w Olimpiadzie Geograficznej.

Przypominam, że rozliczony musi być KAŻDY ZGŁOSZONY UCZEŃ. Proszę zwrócić uwagę na tzw. „stronę ostatnią” protokołu. Wersję elektroniczną można przesłać już jako załącznik,
na wszelkie dokumenty papierowe i prace konkursowe czekam w podanym wcześniej terminie.

Z uwagi na to, że z Państwa protokołów będzie przeze mnie tworzony protokół zbiorczy „okręgowy” (a z takich 14-tu z Polski KG OG tworzy zbiorówkę dla całego kraju) bardzo proszę o uważne wypełnianie komórek. Jest miejsce na dodatkowe uwagi (szczególnie: brak pracy, zmiana tematu). ZACHOWUJEMY ALFABETYCZNY WYKAZ UCZNIÓW (ale najpierw nauczycieli).

Termin dostarczenia całości to 15 listopada br. Dodam – jak co roku – że przesyłki pocztowe nie docierają do dziekanatu codziennie. Można skorzystać z pozostawienia całości na portierni (wejście przy dinozaurze).

W przypadku wątpliwości proszę pytać, najlepiej e-mailowo.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

 

Komunikat nr 5 z dnia 27 października 2022

 

Przypominam, że zgodnie z regulaminem zawodów XLIX Olimpiady Geograficznej należy do dnia 15 listopada br. (ostateczny termin) dostarczyć bezpośrednio albo pocztą do Komitetu Okręgowego, którego siedziba znajduje się na WNP  UŚ, Sosnowiec ul. Będzińska 60 p. 1502 XV p., następujące materiały:

 • prace uczniów w wersji papierowej (drukowane jednostronnie i zbindowane) oraz  wersji elektronicznej (CD albo pendrive) w formacie .doc i .pdf
 • do każdej pracy osobno załączona, podpisana przez Komisję Szkolną i opieczętowana Karta Oceny Pracy (proszę nie bindować jej z pracą); KOP przed oddaniem powinna być sprawdzona pod względem rachunkowym; proszę wyraźnie WPISAĆ i nazwać! walory dodatkowe pracy (jeśli takie są), a ewentualne poprawki w tabeli opatrzyć parafką
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podpisana przez ucznia albo rodzica/opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletności
 • protokół wyników zawodów I stopnia (szkolnych) w wersji elektronicznej w formacie .xls
   (ma 2 zakładki); proszę przesłać go do mnie wcześniej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • protokół jest dokumentem, w którym opiekun rozlicza każdego zgłoszonego ucznia;
  przy braku pracy albo zmianie tematu proszę to odnotować w "Uwagach" formularza
 • w protokole ważna jest kolejność: opiekunów, potem  uczniów - koniecznie alfabetyczna
 • protokół zawodów I stopnia - wersja papierowa

 

Podpowiadam, dlaczego weryfikacja punktów Komisji Szkolnej  na Kartach Oceny Pracy odbiega zwykle od punktacji jurorów z Komitetu Okręgowego. Do najczęstszych "błędów" należą: brak skali lub legendy przy zamieszczonych mapach, brak tytułów i autora zdjęć, zbyt rozbudowany wstęp
do pracy uzasadniający wybór tematu/obiektu badań albo jego brak, wreszcie nieciekawe sformułowanie tematu. Ciągle uczniowie nie podają wykazu każdej grupy załączników (bibliografia, spis fotografii, tabel, map, rycin i in.).

Dla uczniów, którzy mają trudny dojazd z miejsca zamieszkania do Sosnowca, przewidziany jest nocleg w PTSM "Ślązaczek" w centrum Katowic, ul. Sokolska 26 (dojazd spod gmachu WNP autobusami 40, 805, 807). KONIECZNA JEST REZERWACJA.  Jak co roku organizator może sfinansować tylko ucznia.  

Z uwagi na coraz bardziej ograniczoną dotację ministerstwa na zawody olimpijskie Komitet Główny OG zwraca się z prośbą o wsparcie szkół zarówno w zakresie noclegu, jak i dojazdu na zawody.
Już teraz wiadomo, że podczas finałów (w Katowicach) warsztaty dla opiekunów będą znacznie droższe.

 

Terminy bezpośredniego odbioru prac w siedzibie KO OG:

15 listopada (wtorek) - godz. 12.00-18.00

16 listopada (środa) - godz.  9.30-14.00

 

 

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

 

 

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
95
Odsłon artykułów:
83041

Partner