Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Komunikat nr 10 z dnia 26 stycznia 2021

Przekazuję Dyrektorom szkół i Opiekunom Olimpijczyków II etapu XLVII Olimpiady Geograficznej informację związaną z procedurami pandemicznymi przygotowaną w porozumieniu z Komitetem Głównym OG oraz Gospodarzem Zawodów – Uniwersyteckim I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 36

 • ORGANIZACJA PRZESTRZENI
 • do budynku szkolnego prowadzą 4 wejścia: A, B i C – od strony ul. Zjednoczenia i Ogrodów Słowaka oraz D – od ul. Dąbrowskiego
 • pisemne zawody II etapu odbędą się w sali gimnastycznej (nr 011) oraz 9 salach lekcyjnych (parter, I i II piętro) z rozlokowaniem uczniów według listy alfabetycznej, która będzie podana do wiadomości przed zawodami; zachowany zostanie dystans 2-metrowy
 • będzie obowiązywał bezwzględny NAKAZ zakrywania ust i nosa MASECZKĄ (nie przyłbicą) podczas całego pobytu na terenie szkoły
 • w przygotowaniu jest klika stoisk rejestracji zawodników; dokładna godzina nie jest jeszcze ustalona; wymaganym dokumentem jest ważna legitymacja szkolna; proszę pamiętać o ewentualnym zaświadczeniu o dysfunkcji ucznia
 • PRZYGOTOWANIE DO ZAWODÓW
 • przy wejściu do szkoły oraz pomieszczeń zawodów umieszczone będą płyny do obowiązkowej dezynfekcji rąk
 • w miarę możliwości drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, aby unikać ich dotykania (i potrzeby dezynfekcji); otwieranie okien w celu przewietrzania będzie możliwe co jakiś czas
 • w czasie zawodów (trwających bez przerwy do 150 minut) nie zapewnia się ani wyżywienia, ani napojów; wolno mieć swój napój i ewentualny drobny posiłek
 • nie będzie działała szatnia, ubrania można umieścić na oparciach krzeseł
 • dostęp do wyników i klucza odpowiedzi będzie na drugi dzień do godz. 20-tej wyłącznie
  na stronie ptg.wnoz.us.edu.pl
 • OSOBY OBECNE NA ZAWODACH
 • na zawody może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; wstępu nie ma uczeń przebywający na kwarantannie lub
  w izolacji domowej
 • na miejsce zawodów uczeń może być przywieziony przez rodziców, nauczyciela albo przybyć samodzielnie (według ustaleń szkoły); niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób poza zawodnikami, jurorami i pracownikami obiektu goszczącego zawody przez cały czas trwania wydarzenia
 • ZAWODY PISEMNE
 • przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy wysłuchają instruktażu dotyczącego obowiązujących zasad bezpieczeństwa
 • rozpakowanie paczek z testami, rozdawanie i zbieranie prac (przez jurorów) będzie odbywało się wyłącznie w rękawiczkach
 • uczeń posługuje się wyłącznie własnymi przyborami do pisania (przy rejestracji i losowaniu również); nie wolno pożyczać przyborów innym zdającym
 • przy wychodzeniu z sali zawodnik otrzyma Zaświadczenie o udziale w zawodach okręgowych
 • proszę pamiętać o 2-tygodniowym terminie składania przez nieobecnego na zawodach ucznia Prośby (do Komitetu Okręgowego) o przeniesienie uprawnień
 • wcześniejszą informację o spodziewanej nieobecności na zawodach Opiekun powinien zgłosić w miarę uzyskania zgłoszenia

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 9 z dnia 18 stycznia 2021

Dzisiaj mogę już podać do publicznej wiadomości, że tegoroczne zawody okręgowe XLVII OG odbędą się 6 lutego br. w godz. 12.00-14.30 w  gościnnych murach I Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 36.

Warto przypomnieć, że placówka ta była organizatorem zawodów finałowych XLII OG, w których zwyciężył zawodnik z naszego okręgu.

14 stycznia br. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało komunikat zawierający podstawę prawną dla uzyskania zgody przez placówkę, która będzie organizatorem zawodów II etapu w województwie śląskim (www.gov.pl/web/edukacja-i-nauyka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach).

Komitet Główny opracował już Wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego podczas zawodów (w przygotowaniu komunikat zawierający szczegółowe ustalenia w chorzowskim obiekcie szkolnym).

Przypominam Opiekunom zawodników, że zbliża się termin przesłania na mój adres e-mailowy Ankiet z danymi osobowymi zakwalifikowanych uczniów. Proszę przekazać sekretariatowi swojej szkoły, aby nie łączono Ankiet w jeden plik. Wynika to z potrzeby sporządzenia alfabetycznej Listy uczestników, a nie jak do tej pory Listy według miast i szkół. 

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 8 z dnia 11 stycznia 2021

Przekazuję uczestnikom zbliżających się zawodów okręgowych OG - sobota 6 lutego br., godz. 12.00 -  
kilka bieżących informacji.

Czas na rozwiazywanie testów – 3 podejścia, bez przerwy – to 150 minut. Miejsce zawodów na ten moment nadal nie jest określone, gdyż nie ma dotąd odpowiedniego rozporządzenia z MEN-u i KG OG. Ma nadejść
z Warszawy w tych dniach.

Statystyka XLVII edycji OG w naszym okręgu jest następująca: na 244 zgłoszonych uczniów KO otrzymało 154 prace, z których po weryfikacji do II etapu zostało zakwalifikowanych 138 zawodników ( + 3  z przeniesieniem uprawnień). Potencjalni uczestnicy reprezentują 42 szkoły i 52 nauczycieli.

Na www.olimpiadageograficzna.edu.pl jest już dostępny Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. Jest to zmieniona z powodu pandemii dotychczas obowiązująca wersja.

Proszę już przystąpić do przygotowania (przez ucznia), potwierdzenia i przesłania na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (przez szkołę)    A N K I E T Y   z danymi osobowymi. Termin dostarczenia wypełnionego według moich uwag dokumentu do  20 stycznia br.  Formularz do pobrania na stronie KG OG.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 7 z dnia 23 grudnia 2020

Ze skromnymi -  bo takie czasy - życzeniami świąteczno-noworocznymi przekazuję Państwu dzisiaj kilka informacji, jakie napłynęły z Komitetu Głównego na temat zawodów okręgowych.

Na ten moment (o ile przepisy to umożliwią) pozostaje bez zmian TERMIN zawodów – sobota 6 lutego 21r.

Będą to zawody wyłącznie pisemne, prowadzone BEZ PRZERWY – przez 3 godziny. W przygotowaniu jest TEST  składający się z zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki zawodów KO ogłosi nie później niż do godziny 20.00 następnego dnia czyli w niedzielę. W całym kraju 30% najwyżej ocenionych prac pisemnych będzie podlegało dodatkowej weryfikacji w Komitecie Głównym w celu wyłonienia najlepszych zawodników na kwietniowe zawody finałowe (w Gdyni). Nie przewiduje się ani noclegów dla uczniów, ani wyżywienia w dotychczasowej formule. Wolno będzie wnieść na salę swoją butelkę wody.

Nie jest znane na razie MIEJSCE naszych zawodów okręgowych.

W styczniu będziecie Państwo poproszeni o dostarczenie ankiet osobowych uczniów zakwalifikowanych do zawodów okręgowych.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 6 z dnia 8 grudnia 2020

Podaję informację, jaka napłynęła dzisiaj z Komitetu Głównego OG, że dopuszczeni do zawodów pisemnych II etapu są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali za swoją pracę 75 pkt. lub więcej.

Prawdopodobnie już w najbliższy piątek, tj.11 grudnia dyskutowana będzie w Komitecie Głównym propozycja zmiany – w związku z pandemią - formuły zawodów II etapu.

Poniżej tabela z wynikami wszystkich 154 uczniów-autorów tegorocznych prac olimpijskich. Uwzględnieni są w niej również 3 uczniowie, którzy posiadają „przeniesienie uprawnień”
z poprzedniej edycji OG.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

Wyniki I etapu

 

Komunikat nr 5 z dnia 4 grudnia 2020

Dobiega końca weryfikacja przez jurorów-członków Komitetu Okręgowego OG 154 (!) prac przekazanych (elektronicznie w 69%, bezpośrednio w 31%) przez Komisje Szkolne. Z tematu A - 19 prac, B - 13 prac, C - 25 prac, D - 97 prac).

Spodziewam się, że w najbliższy wtorek 8 grudnia Prezydium KG OG w Warszawie określi jednolity
dla całej Polski próg punktowy na lutowe zawody pisemne i będzie to - jak co roku - poziom 75 pkt.

Po tym terminie na stronie www.ptg.wnoz.us.edu.pl/olimpiada-geograficzna zamieszczona zostanie lista uczniów zakwalifikowanych do następnego etapu XLVII OG. Przypominam, że w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników uczniowie mogą składać odwołanie do Komitetu Okręgowego
(w tym roku wyłącznie drogą elektroniczną, na adres sekretarza Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

 

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
95
Odsłon artykułów:
83017

Partner