Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Komunikat nr 10 z dnia 28 stycznia 2022

Po wczorajszym zebraniu z KG OG mam dla Państwa następujące informacje, ale  z zastrzeżeniem, że na jeszcze jednym – późnowieczornym, wtorkowym - spotkaniu mogą ulec zmianie.

Komitet Główny OG działa na podstawie rozporządzenia ministra i dodatkowych, bieżących  konsultacji. Najdłuższa dyskusja była nt. formy zawodów: ostatecznie rekomendowany jest wariant  jednodniowy jak przed rokiem. Jako Komitet Okręgowy staramy się więc przygotowywać zawody na 5 lutego, oczywiście w chorzowskim Słowaku. O wielu technicznych rozwiązaniach będzie u nas decydował Dyrektor Szkoły mgr P. Fabjański. Nie będzie zgromadzenia uczestników na sali gimnastycznej nawet na czas inauguracji zawodów, po rejestracji w hallu głównym uczestnicy od razu rozejdą się do przydzielonych 12-13 sal (w porządku alfabetycznym). Dlatego ważne są wcześniejsze zgłoszenia nieobecnych. Nie wolno będzie organizatorom wpuszczać do budynku szkolnego opiekunów. W tym względzie proszę o wyrozumiałość.

Nie ma mowy o zmianie terminu zawodów okręgowych, bo do końca kwietnia tegoroczni maturzyści (finaliści i laureaci) nie zdążyliby z uzyskaniem uprawnienia do zwolnienia z matury z geografii czyli biorąc pod uwagę nadal pogarszającą się sytuację pandemiczną mamy pat „jak nie teraz to kiedy”? Inne olimpiady już „ruszyły”,  ale też z zachowaniem zaostrzonego reżimu.

Dodam, że nie przewiduje się żadnych spotkań warsztatowych dla nauczycieli, wycofał się też z tej formy szkolenia sponsor Olimpiady Geograficznej  – Nowa Era.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 9 z dnia 25 stycznia 2022

Przekazuję Państwu do rozpowszechnienia wśród uczniów zakwalifikowanych do II etapu, ich rodziców i władz szkoły wiadomość, że w związku z pogorszeniem sytuacji pandemicznej zmianie uległo miejsce zawodów okręgowych. Tak jak przed rokiem mamy zaproszenie do Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie.

Dodam, że nadal jest mowa o zawodach 2-dniowych, w terminie 5 i 6 lutego. Jednocześnie w najbliższy czwartek – na zebraniu z Komitetem Głównym – mogą zapaść nowe decyzje, które od razu Państwu przekażę.

Wszelkie informacje o rezygnacji ucznia z udziału w zawodach proszę – ze względów organizacyjnych – pilnie do mnie zgłaszać.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 8 z dnia 5 stycznia 2022

Z Nowym Rokiem rozpoczynamy przygotowania do zawodów okręgowych XLVIII OG od przekazania Komitetowi Okręgowemu w Sosnowcu zestawu danych osobowych uczniów zakwalifikowanych na podstawie przedstawionej pracy konkursowej I etapu. Formularz Ankiety, na podstawie której przygotowane będzie Zaświadczenie o udziale w zawodach II etapu, a dla najlepszych w kwietniu o tytule finalisty albo laureata, jest już do pobrania ze strony olimpiadageograficzna.edu.pl/Aktualności.  Uczniowie uzupełniają formularz elektronicznie, a następnie przesyłają do swoich szkół. Nie wolno uczniowi przesyłać Ankiety z pominięciem szkoły. Każdy z opiekunów proszony jest, aby dopilnował wypełnienia Ankiety według moich – załączonych - uwag. Sekretariat  szkoły potwierdza poprawność danych i wydrukowany oraz opieczętowany dokument do 20 stycznia br. przekazuje pocztą  do Komitetu Okręgowego w Sosnowcu na adres Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ, Będzińska 60, kod 41-200.  Proszę przekazać sekretariatowi swojej szkoły, aby nie łączono Ankiet w jeden plik. Wynika to z potrzeby sporządzenia alfabetycznej Listy uczestników, a nie jak do tej pory Listy według miast i szkół. 

Dodam, że pomimo pandemicznej niepewności na dzień dzisiejszy jest mowa o zawodach 2-dniowych, na terenie sosnowieckiego Wydziału, w terminie 5 i 6 lutego br. W sobotę rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 11.00, natomiast w niedzielę na godz. 9.00.

Dla uczniów, którzy mają trudny dojazd z miejsca zamieszkania do Sosnowca, przewidziany jest nocleg w PTSM "Ślązaczek" w centrum Katowic, ul. Sokolska 26 (dojazd spod gmachu WNP autobusami 40, 805, 807). KONIECZNA JEST REZERWACJA NOCLEGU. Proszę o bardzo pilne przesłanie informacji, czy uczniowie/uczeń biorący udział w zawodach okręgowych XLVIII Olimpiady Geograficznej będą korzystać z noclegu. Jest też możliwość odpłatnego noclegu dla opiekuna. Zadeklarowane noclegi w przypadku rezygnacji w ostatniej chwili nie będą mogły być sfinansowane przez Komitet Okręgowy.

Przypominam, że organizator zawodów może  zwrócić koszty dojazdu (po wcześniejszym zgłoszeniu, za zwrotem biletu w jedną stronę), wyżywienia i ewentualnie noclegu zawodników. Opiekunowie rozliczają się w swojej szkole.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 7 z dnia 8 grudnia 2021

Podaję informację, jaka napłynęła z Komitetu Głównego OG, że dopuszczeni do zawodów pisemnych II etapu są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali za swoją pracę 75 pkt. lub więcej.

Poniżej tabela z wynikami wszystkich 121 uczniów-autorów tegorocznych prac olimpijskich.

Uwzględnione są w niej również 3 uczennice, których dotyczy „przeniesienie uprawnień”z poprzedniej edycji OG.

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej Informator str. 19 § 6.pkt.6.2 Odwołanie od decyzji dotyczącej kwalifikacji do udziału w zawodach okręgowych UCZEŃ składa w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia listy zakwalifikowanych
do przewodniczącego Komitetu Okręgowego. 

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 6 z dnia 8  listopada 2021

Zaczynacie  Państwo  nadsyłać pocztą  i  dostarczać na Wydział NP UŚ  prace olimpijskie i dokumenty pierwszego etapu XLVIII OG. Aby usprawnić pracę sekretariatu Komitetu Okręgowego przede wszystkim proszę nie kontynuować korespondencji ze mną ze starego, zbiorczego e-maila. Wysyłając komunikaty praktykuję w jednym e-mailu umieszczanie ok. 15 adresatów i trudno mi potem znajdować Państwa odpowiedzi (obecnie z protokołami i wymaganymi uzupełnieniami).

Przypominam, że w czasie ostatecznego przygotowania prac warto korzystać z opracowań już opublikowanych na stronie Komitetu Głównego OG. Zgodnie z Regulaminem pamiętajmy
o zbindowaniu pracy. Nie należy poszczególnych kartek umieszczać w oddzielnych „koszulkach”.
Nie zapominajmy o wykazach załączników i o bibliografii pod koniec pracy.

Potwierdzam, że dyżuruję na WNP UŚ, XV piętro, p. 1502 w  poniedziałek 15 listopada
w godz. 13-18 oraz we wtorek 16 listopada w godz. 9-14. Dodatkowo – w najbliższy piątek – ale po uzgodnieniu, od godz. 12.30.   

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 5 z dnia 18  października 2021

Poniżej podaję pełny zestaw materiałów i dokumentacji wymagany w I etapie XLVIII OG przez KO OG:

 • zbindowane (nie oprawione) prace konkursowe uczniów obowiązkowo W WERSJI PAPIEROWEJ drukowane JEDNOSTRONNIE  (z pieczątką szkoły na stronie tytułowej) oraz
  w wersji elektronicznej w formatach .docx  i  .pdf na płytce CD (proszę nie doklejać
  do pracy koperty z płytką!) lub na pendrivie
 • do każdej pracy osobno załączona, podpisana przez przedstawiciela Komisji Szkolnej, posiadająca datę i opieczętowana KARTA OCENY PRACY; bardzo proszę o sprawdzenie poprawności sumowania punktów; ostatnie 5 pkt. nie powinno stanowić podstawy kwalifikacji pracy do następnego etapu; wzory 4 różnych kart (do 4 tematów) należy pobrać na stronie Komitetu Głównego OG
 • powyższy dokument (szczególnie przydzielone punkty) jest podstawą sporządzenia przez opiekuna Protokołu
 • protokół wyników zawodów I stopnia (szkolnych) wyłącznie na formularzu KG-XLVIII-03b, arkusz Excel, format .xls w jednolitej wersji papierowej i elektronicznej; zwracam uwagę, że posiada on 2 zakładki: strona 1 oraz strona ostatnia; nazwiska opiekuna i uczniów piszemy DRUKOWANYMI literami i podajemy w kolejności ALFABETYCZNEJ (jeśli jest więcej niż 1 opiekun również podajemy ich alfabetycznie, każdego ze swoimi uczniami); przypominam o umieszczeniu w tabeli KAŻDEGO zgłoszonego we wrześniu/październiku ucznia (ewentualnie piszemy „brak pracy” w kolumnie  Uwagi)
 • zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Geograficzne podpisane przez ucznia lub dodatkowo rodzica/opiekuna prawnego (ucznia niepełnoletniego)

 

 • Formularze trzech w/w dokumentów (Protokół, Zgoda i KOP) będą do pobrania
  ze strony Komitetu Głównego OG do końca tego miesiąca

 

 • Powyższy komplet należy przekazać najlepiej osobiście albo w  nieprzekraczalnym terminie  pocztą do 15 listopada br.
 • Dyżuruję na WNP UŚ, XV piętro, p. 1502 w poniedziałek 15 listopada w godz. 13-18 oraz we wtorek 16 listopada w godz. 9-14 

 

Przypominam, że nadal do odbioru są „papierowe” Informatory, PLAKATY i prace poprzednich edycji.

Z powodu wyjazdu poza Unię Europejską i nieprzewidywalny dostęp do internetu w dniach
21 X – 4 XI br. wszelkich  odpowiedzi na zapytania dokonam po tym terminie.

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
95
Odsłon artykułów:
84079

Partner