Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Komunikat nr 12 z dnia 9 lutego 2021

Dzięki wspólnym staraniom Komitetu Okręgowego OG  i Dyrekcji Uniwersyteckiego I LO w Chorzowie zawody II etapu odbyły się według planu, tj. w wymaganym reżimie sanitarnym i przy prawie pełnej frekwencji uczniów. Test wypełniło 137 osób – najliczniejsza grupa w kraju!

Troje z czterech nieobecnych zawodników – jako obecni drugoklasiści – może w terminie dwutygodniowym wystąpić do KO OG (elektronicznie) z prośbą o przeniesienie uprawnień do startu od razu w II etapie przyszłorocznej edycji. W piśmie należy opisać/udokumentować powód nieobecności.

Za pomocą poczty elektronicznej poinformowałam wszystkich opiekunów o ogłoszeniu wyników na platformie teams w niedzielne południe. Odnotowano 90 osób uczestniczących zdalnie w spotkaniu, które poprowadził Przewodniczący KO OG. Tego dnia, po południu szczegółowe wyniki zawodów pisemnych zostały opublikowane zarówno dla naszego okręgu, jak i dla pozostałych w kraju. Możecie Państwo sporządzić dowolny ranking pod kątem szans swojego ucznia/grupy uczniów na kwalifikację do finału. Przypominam, że dotychczasowe zawody finałowe odbywały się w grupie 120-125 uczniów oraz (w formie warsztatów) ok. 60 opiekunów.

W dniu dzisiejszym komplet testów zawodników, którzy otrzymali powyżej 30% pkt., został przekazany pocztą kurierską do Komitetu Głównego w celu ponownej weryfikacji i kwalifikacji do finału.

Lista uczestników zawodów centralnych zostanie ogłoszona w sobotę 6 marca w godzinach po/południowych.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Wyniki zawodów okręgowych XLVII Olimpiady Geograficznej 

 

XLVII_OG_osoby zakwalifikowane

 

XLVII_OG_osoby niezakwalifikowane

 

fotorelacja z FB: https://www.facebook.com/media/set?vanity=PolskieTowarzystwoGeograficzneOddzialKatowicki&set=a.3763243303721578 

 

Komunikat nr 11 z dnia 1 lutego 2021

Przekazuję kilka ostatnich informacji odnośnie zawodów okręgowych w sobotę 6 lutego:

 • uczniowie zbierają się w chorzowskim Słowaku od 10.45 i kierują się od razu do przydzielonego wejścia do budynku oraz sali
 • przydział sal dla poszczególnych zawodników oparty jest na liście alfabetycznej
  (w załączeniu)
 • zawody rozpoczynają się dokładnie o godz. 12.00 i trwają przez 150 minut
 • przekazuję Dyrekcji Słowaka imienną listę zawodników, jurorów i wolontariuszy na wejście do budynku; nie ma zgody na obecność w miejscu zawodów opiekunów
 • dojazd zawodników do Chorzowa mogę rozliczać wyłącznie na podstawie oddanego biletu kolejowego lub autobusowo-tramwajowego
 • zawodnicy będą pracować w sali gimnastycznej (60 osób) oraz 9 salach lekcyjnych
  po 9 osób (łącznie 81 osób)
 • gospodarze i organizatorzy zawodów dokładają wszelkich starań, aby II etap olimpiady przebiegał w pełnym reżimie sanitarnym
 • Powodzenia na zawodach życzy Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 10 z dnia 26 stycznia 2021

Przekazuję Dyrektorom szkół i Opiekunom Olimpijczyków II etapu XLVII Olimpiady Geograficznej informację związaną z procedurami pandemicznymi przygotowaną w porozumieniu z Komitetem Głównym OG oraz Gospodarzem Zawodów – Uniwersyteckim I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 36

 • ORGANIZACJA PRZESTRZENI
 • do budynku szkolnego prowadzą 4 wejścia: A, B i C – od strony ul. Zjednoczenia i Ogrodów Słowaka oraz D – od ul. Dąbrowskiego
 • pisemne zawody II etapu odbędą się w sali gimnastycznej (nr 011) oraz 9 salach lekcyjnych (parter, I i II piętro) z rozlokowaniem uczniów według listy alfabetycznej, która będzie podana do wiadomości przed zawodami; zachowany zostanie dystans 2-metrowy
 • będzie obowiązywał bezwzględny NAKAZ zakrywania ust i nosa MASECZKĄ (nie przyłbicą) podczas całego pobytu na terenie szkoły
 • w przygotowaniu jest klika stoisk rejestracji zawodników; dokładna godzina nie jest jeszcze ustalona; wymaganym dokumentem jest ważna legitymacja szkolna; proszę pamiętać o ewentualnym zaświadczeniu o dysfunkcji ucznia
 • PRZYGOTOWANIE DO ZAWODÓW
 • przy wejściu do szkoły oraz pomieszczeń zawodów umieszczone będą płyny do obowiązkowej dezynfekcji rąk
 • w miarę możliwości drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, aby unikać ich dotykania (i potrzeby dezynfekcji); otwieranie okien w celu przewietrzania będzie możliwe co jakiś czas
 • w czasie zawodów (trwających bez przerwy do 150 minut) nie zapewnia się ani wyżywienia, ani napojów; wolno mieć swój napój i ewentualny drobny posiłek
 • nie będzie działała szatnia, ubrania można umieścić na oparciach krzeseł
 • dostęp do wyników i klucza odpowiedzi będzie na drugi dzień do godz. 20-tej wyłącznie
  na stronie ptg.wnoz.us.edu.pl
 • OSOBY OBECNE NA ZAWODACH
 • na zawody może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; wstępu nie ma uczeń przebywający na kwarantannie lub
  w izolacji domowej
 • na miejsce zawodów uczeń może być przywieziony przez rodziców, nauczyciela albo przybyć samodzielnie (według ustaleń szkoły); niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób poza zawodnikami, jurorami i pracownikami obiektu goszczącego zawody przez cały czas trwania wydarzenia
 • ZAWODY PISEMNE
 • przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy wysłuchają instruktażu dotyczącego obowiązujących zasad bezpieczeństwa
 • rozpakowanie paczek z testami, rozdawanie i zbieranie prac (przez jurorów) będzie odbywało się wyłącznie w rękawiczkach
 • uczeń posługuje się wyłącznie własnymi przyborami do pisania (przy rejestracji i losowaniu również); nie wolno pożyczać przyborów innym zdającym
 • przy wychodzeniu z sali zawodnik otrzyma Zaświadczenie o udziale w zawodach okręgowych
 • proszę pamiętać o 2-tygodniowym terminie składania przez nieobecnego na zawodach ucznia Prośby (do Komitetu Okręgowego) o przeniesienie uprawnień
 • wcześniejszą informację o spodziewanej nieobecności na zawodach Opiekun powinien zgłosić w miarę uzyskania zgłoszenia

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 9 z dnia 18 stycznia 2021

Dzisiaj mogę już podać do publicznej wiadomości, że tegoroczne zawody okręgowe XLVII OG odbędą się 6 lutego br. w godz. 12.00-14.30 w  gościnnych murach I Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 36.

Warto przypomnieć, że placówka ta była organizatorem zawodów finałowych XLII OG, w których zwyciężył zawodnik z naszego okręgu.

14 stycznia br. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało komunikat zawierający podstawę prawną dla uzyskania zgody przez placówkę, która będzie organizatorem zawodów II etapu w województwie śląskim (www.gov.pl/web/edukacja-i-nauyka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach).

Komitet Główny opracował już Wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego podczas zawodów (w przygotowaniu komunikat zawierający szczegółowe ustalenia w chorzowskim obiekcie szkolnym).

Przypominam Opiekunom zawodników, że zbliża się termin przesłania na mój adres e-mailowy Ankiet z danymi osobowymi zakwalifikowanych uczniów. Proszę przekazać sekretariatowi swojej szkoły, aby nie łączono Ankiet w jeden plik. Wynika to z potrzeby sporządzenia alfabetycznej Listy uczestników, a nie jak do tej pory Listy według miast i szkół. 

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 8 z dnia 11 stycznia 2021

Przekazuję uczestnikom zbliżających się zawodów okręgowych OG - sobota 6 lutego br., godz. 12.00 -  
kilka bieżących informacji.

Czas na rozwiazywanie testów – 3 podejścia, bez przerwy – to 150 minut. Miejsce zawodów na ten moment nadal nie jest określone, gdyż nie ma dotąd odpowiedniego rozporządzenia z MEN-u i KG OG. Ma nadejść
z Warszawy w tych dniach.

Statystyka XLVII edycji OG w naszym okręgu jest następująca: na 244 zgłoszonych uczniów KO otrzymało 154 prace, z których po weryfikacji do II etapu zostało zakwalifikowanych 138 zawodników ( + 3  z przeniesieniem uprawnień). Potencjalni uczestnicy reprezentują 42 szkoły i 52 nauczycieli.

Na www.olimpiadageograficzna.edu.pl jest już dostępny Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. Jest to zmieniona z powodu pandemii dotychczas obowiązująca wersja.

Proszę już przystąpić do przygotowania (przez ucznia), potwierdzenia i przesłania na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (przez szkołę)    A N K I E T Y   z danymi osobowymi. Termin dostarczenia wypełnionego według moich uwag dokumentu do  20 stycznia br.  Formularz do pobrania na stronie KG OG.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
79
Odsłon artykułów:
69707

Partner