Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Komunikat nr 17 z dnia 1 czerwca 2021

W Dniu Dziecka mam dla wszystkich osób zainteresowanych i związanych bezpośrednio z naszą olimpiadą same pomyślne wiadomości: Komitet Główny OG przyznał siódmej osobie z województwa śląskiego tytuł laureata, a dotyczy to ucznia Jakuba Noconia z LO Filomata w Gliwicach (opiekun mgr Dariusz Karolczyk); druga - jeszcze pomyslniejsza informacja to powołanie Mateusza Tomiczka z II LO w Rybniku (opiekun mgr Sławomir Targosz) do  4-osobowej drużyny na olimpiadę międzynarodową w Stambule; razem z najlepszym drugoklasista Arturem Szlezakiem Mateusz Tomiczek weźmie również udział w Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej w Suwałkach. Mamy oto kolejne sukcesy naszych zawodników, czekamy teraz kilka tygodni na obydwa wyjazdy i mocno trzymamy kciuki!!!               

  Sekretarz KO OG - Elżbieta Markowiak

 

Komunikat nr 16 z dnia 26 kwietnia 2021

Z ogromną satysfakcją podaję do wiadomości, że podczas zawodów finałowych - pomimo pandemicznych okoliczności - odnieśliśmy największy w ostatnich latach, zbiorowy sukces. Od wczoraj można analizować komplet wyników 122 uczestników - w tym naszej 19- osobowej ekipy - na stronie www.olimpiadageograficzna.edu.pl. Mamy rekordowe wyniki w Polsce pod względem ilości laureatów ogółem (6) i u jednego nauczyciela (3 uczniów mgr Olgi BYTNIEWSKIEJ), a dodatkowo aż 13 finalistów. Za miesiąc dwóch laureatów - z Rybnika - Artur BUGLA i Mateusz TOMICZEK będzie brało udział w obozie kwalifikującym na zawody międzynarodowe. Emocji związanych z przebiegiem XLVII OG będzie zatem ciąg dalszy...

Elżbieta Markowiak- sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 15 z dnia 1 kwietnia 2021

Informuję opiekunów 19 zawodników zakwalifikowanych do rozwiązania testu finałowego w chorzowskim liceum – i ubiegających się o tytuł finalisty/laureata – o Uchwale PTG z dnia 29 marca br. dotyczącej obowiązującej formuły zawodów „centralnych”. Pełny tekst zaktualizowanego Regulaminu XLVII OG jest już dostępny na stronie KG OG. Szczególną uwagę zwracam na paragraf 4 pkt. 4.5 c) str. 15-16 podający warunek otrzymania tytułu finalisty.

Zawody III etapu tegorocznej olimpiady mają ostatnio ustalony termin – sobota 17.04.br. – godz. 12.00 – sala gimnastyczna szkoły.

Na zbliżające się – znowu pandemiczne – Święta Wielkanocne życzę Państwu zdrowia, radości i smacznego jajka!

Sekretarz KO OG – Elżbieta Markowiak

 

 

Komunikat nr 14 z dnia 26 marca 2021

Sytuacja pandemiczna w kraju powoduje, że nieaktualny stał się poprzedni komunikat dotyczący gdyńskich zawodów finałowych XLVII OG.

Po wczorajszym – zdalnym – zebraniu sekretarzy komitetów okręgowych mogę przekazać informacje, których ostateczne potwierdzenie (zatwierdzenie nowego regulaminu) nastąpi najpóźniej 1 kwietnia br.

Zawody finałowe będą się odbywały w strukturze rozproszonej, we wszystkich 14 okręgach, w szkołach albo na uczelniach.

Nasz Komitet Okręgowy ponownie będzie mógł przeprowadzić zawody finałowe
w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego przy ul. Dąbrowskiego 36
w Chorzowie. NOWY TERMIN zawodów został ustalony na sobotę 17 kwietnia godz. 12.00.

Dziewiętnastu uczestników finału z województwa śląskiego  będzie miało do rozwiązania 1 test
z 3 podejściami w czasie 150 minut bez przerwy. Po zakończeniu prace uczniów zostaną odesłane do oceny przez Komitet Główny w Warszawie.

Organizatorzy chorzowskich zawodów (Dyrekcja szkoły, przewodniczący i sekretarz KO OG oraz 1 członek KO) nie zapewniają ani wyżywienia, ani zakwaterowania. Możliwy będzie zwrot kosztów dojazdu (po przekazaniu biletu).

Regulamin zawodów finałowych przewiduje, że z liczby 123 zakwalifikowanych uczniów 25 z najlepszymi wynikami otrzyma tytuł laureata, pozostali  tytuł finalisty.

Inne szczegóły organizacyjne tegorocznych zawodów – w miarę napływu nowych wytycznych od KG OG – będą w następnym komunikacie.

Sekretarz KO OG – Elżbieta Markowiak

 

Komunikat nr 13 z dnia 10 marca 2021

Na stronie Komitetu Głównego OG macie Państwo już wyniki weryfikacji wszystkich zawodników II etapu. Wiemy, że do finału zakwalifikowano  (z punktacją 86.5 i więcej) 123 uczniów, z tej liczby aż  
d z i e w i ę t n a s t u   jest z naszego okręgu. Jesteśmy drugą – po warszawskiej – ekipą w kraju. Tak liczna grupa będzie miała  d w ó c h   o p i e k u n ó w: w osobie sekretarza KO OG oraz nauczyciela I LO
w Katowicach, organizatora finałów za 2 lata. W naszej grupie są tylko 3 dziewczyny i z 3 wyjątkami tylko drugoklasiści.

Po wczorajszym – zdalnym – zebraniu sekretarzy  przekazuję najnowsze informacje dotyczące kwietniowych zawodów centralnych (wersja ustalona w aktualnych uwarunkowaniach prawnych i epidemiologicznych):

 1. odnośnie dojazdu
 • przejazd do Gdyni może odbyć się wyłącznie pociągiem; wykluczona jest podróż autokarem, gdyż
  z powodu koronawirusa połowa miejsc musiałaby być pusta a to czyniłoby  przejazd nieekonomicznym
 • przygotowany rozkład jazdy - Pendolino - czeka na akceptację (głównie finansową) KG,
  a jest następujący:

czwartek 8.04.  Bielsko-Biała odjazd 8.06 Katowice o. 8.57 Sosnowiec o. 9.06

Włoszczowa Płn. o.9.55 przyjazd do Gdyni 14.27

niedziela 11.04   wyjazd z Gdyni 15.23 Włoszczowa p. 19.58 Sosnowiec p. 20.49

Katowice p. 21.00  Bielsko-Biała przyjazd 21.57

 • ze względów logistycznych najlepiej byłoby, aby cała grupa „ruszała” z Katowic, ale umawiamy się,
  że każdy z nauczycieli pilnie ustali z uczniem/opiekunem prawnym gdzie dany zawodnik wybiera miejsce początku i końca swojej podróży (poza wymienionymi dodam Tychy, Pszczynę, Czechowice-Dziedzice); jednocześnie zaznaczam, że w/w połączenie nie prowadzi przez Częstochowę; być może trzeba będzie dowieźć zawodnika do Katowic (bo tu będzie opiekun z biletami)
 • rodzice mogą – po uzgodnieniu z KG (i poinformowaniu KO) – sami dowieźć córkę/syna do Gdyni,
  a nawet załatwić indywidualny nocleg i "doprowadzać" uczestnika na zawody
 • decyzje muszą być natychmiastowe z uwagi na możliwość zakupu w tych dniach promocyjnych biletów kolejowych
 1. odnośnie zakwaterowania
 • nocleg wszystkich uczestników przygotowany jest w internacie
 1. organizacja zawodów centralnych
 • zawody odbędą się w gdyńskim III LO – szkole z wielkim doświadczeniem organizowania olimpiad wszystkich szczebli oraz wielkimi sukcesami na OG
 • olimpijskie zmagania będą 4-dniowe: czwartek – przyjazdy; piątek – 3-godzinny test; sobota – zajęcia w terenie o ograniczonym zasięgu i w wielu grupach; niedziela – Quiz i odpowiedzi ustne (raczej bez publiczności), ogłoszenie wyników
 • w tej edycji – z powodu obostrzeń koronawirusowych - NIE PRZEWIDUJE SIĘ WARSZTATÓW dla NAUCZYCIELI!!!
 1. informacje dodatkowe
 • do 15 marca należy przesłać do KG OG POTWIERDZENIE UDZIAŁU w zawodach, indywidualnie od każdego ucznia
 • w dniu wyjazdu wymagana będzie Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w finale
 • wkrótce na stronie KG OG będzie do pobrania formularz o aktualnym stanie zdrowia

z odniesieniem do Covid-19, z podpisem ucznia albo (dla niepełnoletnich uczestników) rodzica

 1. 27 marca zapadnie ostateczna decyzja o możliwości organizowania gdyńskiego finału w wersji przedstawionej powyżej

Sekretarz KO OG – Elżbieta Markowiak

 

Komunikat nr 12 z dnia 9 lutego 2021

Dzięki wspólnym staraniom Komitetu Okręgowego OG  i Dyrekcji Uniwersyteckiego I LO w Chorzowie zawody II etapu odbyły się według planu, tj. w wymaganym reżimie sanitarnym i przy prawie pełnej frekwencji uczniów. Test wypełniło 137 osób – najliczniejsza grupa w kraju!

Troje z czterech nieobecnych zawodników – jako obecni drugoklasiści – może w terminie dwutygodniowym wystąpić do KO OG (elektronicznie) z prośbą o przeniesienie uprawnień do startu od razu w II etapie przyszłorocznej edycji. W piśmie należy opisać/udokumentować powód nieobecności.

Za pomocą poczty elektronicznej poinformowałam wszystkich opiekunów o ogłoszeniu wyników na platformie teams w niedzielne południe. Odnotowano 90 osób uczestniczących zdalnie w spotkaniu, które poprowadził Przewodniczący KO OG. Tego dnia, po południu szczegółowe wyniki zawodów pisemnych zostały opublikowane zarówno dla naszego okręgu, jak i dla pozostałych w kraju. Możecie Państwo sporządzić dowolny ranking pod kątem szans swojego ucznia/grupy uczniów na kwalifikację do finału. Przypominam, że dotychczasowe zawody finałowe odbywały się w grupie 120-125 uczniów oraz (w formie warsztatów) ok. 60 opiekunów.

W dniu dzisiejszym komplet testów zawodników, którzy otrzymali powyżej 30% pkt., został przekazany pocztą kurierską do Komitetu Głównego w celu ponownej weryfikacji i kwalifikacji do finału.

Lista uczestników zawodów centralnych zostanie ogłoszona w sobotę 6 marca w godzinach po/południowych.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
78
Odsłon artykułów:
65280

Partner