Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Komunikat nr 6 z dnia 8  listopada 2021

Zaczynacie  Państwo  nadsyłać pocztą  i  dostarczać na Wydział NP UŚ  prace olimpijskie i dokumenty pierwszego etapu XLVIII OG. Aby usprawnić pracę sekretariatu Komitetu Okręgowego przede wszystkim proszę nie kontynuować korespondencji ze mną ze starego, zbiorczego e-maila. Wysyłając komunikaty praktykuję w jednym e-mailu umieszczanie ok. 15 adresatów i trudno mi potem znajdować Państwa odpowiedzi (obecnie z protokołami i wymaganymi uzupełnieniami).

Przypominam, że w czasie ostatecznego przygotowania prac warto korzystać z opracowań już opublikowanych na stronie Komitetu Głównego OG. Zgodnie z Regulaminem pamiętajmy
o zbindowaniu pracy. Nie należy poszczególnych kartek umieszczać w oddzielnych „koszulkach”.
Nie zapominajmy o wykazach załączników i o bibliografii pod koniec pracy.

Potwierdzam, że dyżuruję na WNP UŚ, XV piętro, p. 1502 w  poniedziałek 15 listopada
w godz. 13-18 oraz we wtorek 16 listopada w godz. 9-14. Dodatkowo – w najbliższy piątek – ale po uzgodnieniu, od godz. 12.30.   

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 5 z dnia 18  października 2021

Poniżej podaję pełny zestaw materiałów i dokumentacji wymagany w I etapie XLVIII OG przez KO OG:

 • zbindowane (nie oprawione) prace konkursowe uczniów obowiązkowo W WERSJI PAPIEROWEJ drukowane JEDNOSTRONNIE  (z pieczątką szkoły na stronie tytułowej) oraz
  w wersji elektronicznej w formatach .docx  i  .pdf na płytce CD (proszę nie doklejać
  do pracy koperty z płytką!) lub na pendrivie
 • do każdej pracy osobno załączona, podpisana przez przedstawiciela Komisji Szkolnej, posiadająca datę i opieczętowana KARTA OCENY PRACY; bardzo proszę o sprawdzenie poprawności sumowania punktów; ostatnie 5 pkt. nie powinno stanowić podstawy kwalifikacji pracy do następnego etapu; wzory 4 różnych kart (do 4 tematów) należy pobrać na stronie Komitetu Głównego OG
 • powyższy dokument (szczególnie przydzielone punkty) jest podstawą sporządzenia przez opiekuna Protokołu
 • protokół wyników zawodów I stopnia (szkolnych) wyłącznie na formularzu KG-XLVIII-03b, arkusz Excel, format .xls w jednolitej wersji papierowej i elektronicznej; zwracam uwagę, że posiada on 2 zakładki: strona 1 oraz strona ostatnia; nazwiska opiekuna i uczniów piszemy DRUKOWANYMI literami i podajemy w kolejności ALFABETYCZNEJ (jeśli jest więcej niż 1 opiekun również podajemy ich alfabetycznie, każdego ze swoimi uczniami); przypominam o umieszczeniu w tabeli KAŻDEGO zgłoszonego we wrześniu/październiku ucznia (ewentualnie piszemy „brak pracy” w kolumnie  Uwagi)
 • zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Geograficzne podpisane przez ucznia lub dodatkowo rodzica/opiekuna prawnego (ucznia niepełnoletniego)

 

 • Formularze trzech w/w dokumentów (Protokół, Zgoda i KOP) będą do pobrania
  ze strony Komitetu Głównego OG do końca tego miesiąca

 

 • Powyższy komplet należy przekazać najlepiej osobiście albo w  nieprzekraczalnym terminie  pocztą do 15 listopada br.
 • Dyżuruję na WNP UŚ, XV piętro, p. 1502 w poniedziałek 15 listopada w godz. 13-18 oraz we wtorek 16 listopada w godz. 9-14 

 

Przypominam, że nadal do odbioru są „papierowe” Informatory, PLAKATY i prace poprzednich edycji.

Z powodu wyjazdu poza Unię Europejską i nieprzewidywalny dostęp do internetu w dniach
21 X – 4 XI br. wszelkich  odpowiedzi na zapytania dokonam po tym terminie.

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 4 z dnia 8 października 2021

Trwa już na dobre I etap XLVIII Olimpiady Geograficznej. Właśnie dokonałam podsumowania zgłoszeń w naszym okręgu i mogę z satysfakcją poinformować, że mamy po raz kolejny
niezwykle duże zainteresowanie młodzieży szkół ponadpodstawowych (wyłącznie) naszą olimpiadą.
Przyjęłam   1 9 8    zgłoszeń. Najwięcej  pochodzi ze szkół Katowic (48), Bielska-Białej (30), Rybnika (20) i Częstochowy (18). Zwykle uczestnicy preferują jeden temat, w tej edycji temat   D   wybrało aż 112 uczniów, temat B – 33, temat A – 30 a temat C – 23. W zgłoszeniach prawie połowa dotyczy trzecioklasistów (po SP i po Gim), z technikum są 4 zgłoszenia. Na poziomie zgłoszeń nieznacznie przeważa płeć męska. Do ogólnej liczby potencjalnych uczestników tegorocznej olimpiady doliczamy
3 uczniów z przeniesieniem uprawnień. Tak jak przewidywałam, był problem z wypełnieniem Formularza w kolumnie klasa. Powodem było zwykle korzystanie ze starszego dokumentu.
Każde Zgłoszenie nauczyciela zostało przeze mnie potwierdzone, w przypadkach nieścisłości proszę o kontakt. Nie ma możliwości zgłoszenia uczestnictwa w OG wyłącznie przez ucznia.

Z przyjemnością komunikuję, że chęć napisania kolejnej pracy konkursowej zgłosili ubiegłoroczni finaliści (6), a także prawie wszyscy laureaci (5 z 7). Możemy spodziewać się więc wspaniałej rywalizacji w drodze do… Gdyni, a nawet Paryża. W tym miejscu przekazuję już wiadomość, że 4 szkoły woj. śląskiego (i 5 nauczycieli) otrzymają na zawodach okręgowych Dyplomy uznania za sukcesy   
w ostatnich edycjach znaczącej liczby olimpijczyków.

W siedzibie Komitetu Okręgowego (p. 1502 WNP UŚ) są już do odebrania PLAKATY XLVIII OG
i papierowe Informatory.

Na wrześniowym zebraniu w Warszawie przekazano również wiadomość o formie przygotowania pracy konkursowej: w tej edycji uczestnik przekazuje swojemu nauczycielowi (I jurorowi!) w terminie do 31 X br.  pracę w wersji   p a p i e r o w e j   oraz (wzorem lat ubiegłych) na CD albo pendrivie.

Do końca października KG OG opublikuje Karty Oceny i Formularz Protokołu, a z mojej strony otrzymacie Państwo znowu wskazówki co ma zawierać „pakiet” z danej szkoły.

Życzę owocnej pracy nad tworzeniem tegorocznych opracowań, polecam prace opublikowane przez KG OG i śledzenie strony www.olimpiadageograficzna.edu.pl . Jestem do Państwa dyspozycji do 20 X, po czym nastąpi moja przerwa w regularnym dostępie do internetu do 4 XI br. (wyjazd poza UE).
W następnym komunikacie podam termin oddawania całej dokumentacji I etapu do KO OG.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

 

Komunikat nr 3 z dnia 21 września 2021

Pomimo trwającej sytuacji pandemicznej rozpoczynamy I etap XLVIII Olimpiady Geograficznej.
Bardzo proszę wszystkich nauczycieli zainteresowanych udziałem swoich uczniów w tegorocznych zawodach o śledzenie Aktualności na stronie www.olimpiadageograficzna.edu.pl . W najbliższą sobotę będzie miało miejsce stacjonarne spotkanie w Komitecie Głównym w Warszawie, po którym prawdopodobnie będę przekazywała kolejne informacje.

 Na dzień dzisiejszy  są na stronie KG OG  dostępne do pobrania:

 • tematy wraz z wytycznymi do wykonania pracy konkursowej oraz kryteriami oceny
 • plakat bieżącej OG (nawiązuje do miejsca następnej olimpiady międzynarodowej)
 • Informator XLVIII OG
 • Formularz zgłoszeniowy w formacie .excel (identyczny jak poprzednie; dodatkowa „Uwaga” dotyczy wyłącznie uczniów technikum!)

Zgłoszenia należy dokonać WYŁĄCZNIE na Formularzu, o którym jest wyżej, termin do końca września br.

Podczas wypełniania tabeli zgłoszeniowej napotykacie Państwo na problemy techniczne, m.in. podając klasę ucznia! Proszę pamiętać, że klasę WYBIERAMY z 7 podanych możliwości, a nie wpisujemy sami, bo tabela wtedy zaczyna sprawiać trudność. W razie wątpliwości bardzo proszę w e-mailu opisać, jakim olimpijczyk jest uczniem, a ja przenosząc dane do tabeli zbiorczej poradzę sobie. 

Proszę zwrócić również uwagę na podawany w adresie kod szkoły: musi być zgodny z pieczątką placówki.

Z przyjemnością podaję też informację, że została opublikowana   c z w a r t a   p r a c a  laureata
z naszego Okręgu – jest to temat dotyczący projektowanego od lat Jurajskiego Parku Narodowego autorstwa Krystiana STANUCHIEWICZA z IX LO w Częstochowie opracowana pod kierunkiem mgr Katarzyny SOŁTYS. Polecam zapoznanie się ze wszystkimi 14 pracami, które są w zakładce „Zadania” , szczególnie uczniom i opiekunom rozpoczynającym swoją przygodę z Olimpiadą Geograficzną.

Bardzo proszę używać w korespondencji z Komitetem Okręgowym  wyłącznie poniższego adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzę owocnej pracy w nowym roku szkolnym

mgr Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 2 z dnia 3 września  2021

Szanowni Państwo!

Śpieszę dzisiaj z życzeniami owocnego, ale i spokojniejszego niż dwa poprzednie lata roku szkolnego!!!

Z ogromną satysfakcją możemy dokonać podsumowania ostatnich akcentów XLVII Olimpiady Geograficznej. Tuż po zakończeniu roku szkolnego – na zawodach BALTIC IGEO w Suwałkach - w I LO, które nie tak dawno było gospodarzem finałów OG – uczeń mgr Sławomira Targosza z II LO w Rybniku Mateusz TOMICZEK zdobył srebrny medal, a najmłodszy z zawodników Artur SZLĘZAK – uczeń mgr Olgi Bytniewskiej z III LO w Katowicach medal brązowy. W połowie sierpnia z kolei miała miejsce
XVII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna IGEO, z powodu pandemii znowu poza zaplanowanym Stambułem. Naszą czteroosobową drużynę – na zawody zdalne - przyjęło III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni (notabene ciągle przygotowane na ogólnopolskie, kwietniowe zawody finałowe). Każdy zawodnik polskiej drużyny (na 179 uczestników!) wywalczył medal – nasz
M. TOMICZEK – medal srebrny. Polska ekipa uplasowała się w pierwszej czwórce na 46 drużyn
.

W tym roku podczas sesji terenowych pokazano młodzieży Suwalszczyznę, Kaszuby, Trójmiasto.

Tymczasem pora na kolejną, już prawie pięćdziesiątą edycję Olimpiady Geograficznej. Dotąd  opublikowane zostały na stronie www.olimpiadageograficzna.edu.pl tematy (wraz z wytycznymi), do pobrania jest też plakat. W dniu 25 września br. - w siedzibie Komitetu Głównego w Warszawie – ma odbyć się stacjonarne zebranie przewodniczących i sekretarzy KO OG. Prawdopodobnie po tym terminie możecie się Państwo spodziewać  następnego komunikatu.

W razie wątpliwości proszę komunikować się ze mną wyłącznie drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , gdyż dopiero za kilka dni rozpoczynam swoje  zagraniczne podróże i będę trudno uchwytna pod telefonem.

Przypominam, że zgłoszenia do I etapu powinny być przekazywane do mnie wyłącznie na formularzu dostępnym w drugiej połowie września na stronie KG - do 30 IX br.

Pozdrawiam wszystkich nauczycieli geografii, którzy tak wspaniale umieją wyławiać w naszym województwie geograficzne perełki i doprowadzać je do zawodów najwyższego stopnia!!!

Elżbieta Markowiak-  sekretarz KO OG oraz pracownik Biura Zarządu Głównego PTG

 

Komunikat nr 1 z dnia 7 czerwca 2021

Szanowni Państwo!

Jeszcze się nie skończyły olimpijskie zmagania XLVII edycji - dla naszych dwóch zawodników międzynarodowe!!! - a już rusza kolejna geograficzna przygoda dla uczniów szkół ponad-podstawowych (z prawem wzięcia udziału uczniów najstarszych klas szkół podstawowych).
Z nadzieją, że z nowym rokiem szkolnym ruszymy wspólnie z zawodami XLVIII Olimpiady, zaczynam dzisiaj rozsyłać pod wszystkie adresy zgromadzone przez 8 lat prowadzenia sekretariatu Komitetu Okręgowego TEMATY prac konkursowych.

Oto one:

Temat AWpływ zmian demograficznych w gminie (dzielnicy) na infrastrukturę edukacyjną na poziomie szkół podstawowych

Temat BUwarunkowania i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranej gminie

Temat C. Dekada zmian w sieci osadniczej – analiza porównawcza dwóch gmin

Temat DWzniesienie terenu jako atrakcja turystyczna

 

Wytyczne do opracowania w/w tematów znajdziecie Państwo na stronie www.olimpiadageograficzna.edu.pl , którą polecam śledzić na bieżąco równolegle z  publikowaniem moich komunikatów na stronie ptg.wnoz.us.edu.pl.

Dla nauczycieli, którzy są początkującymi opiekunami  młodych pasjonatów geografii , polecam wzorcowe prace konkursowe zamieszczane na stronie Komitetu Głównego OG (wkrótce ukaże się czwarta już praca z naszego okręgu!), wizytę (nawet z uczniem) w siedzibie KO OG na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ w sosnowieckiej Żyletce (p. 1502) w celu przeglądania starszych prac.

28 maja zakończył się konkurs na PLAKAT XLVIII OG, wkrótce będzie do pobrania ze strony KG. Jeżeli jesienią nie będzie spotkania sekretarzy w Warszawie (tak jest przez cały czas pandemii), plakat będzie dostępny tylko w takiej formie.

Podaję ponadto terminy dotyczące poszczególnych etapów zawodów:

zgłoszenia - tylko na formularzu dostępnym na stronie KG w późniejszym terminie - do 30 IX br.

zawody okręgowe - być może już w Auli WNP UŚ w Sosnowcu - 5 i 6 II 2022

finały - po raz trzeci czeka na nas III LO w Gdyni - od 21 do 24 IV 2022

Jednocześnie informuję zainteresowanych nauczycieli, że - po wcześniejszym umówieniu -
można będzie odbierać w siedzibie KO OG stare prace olimpijskie.

Pozdrawiam w przededniu 62.  - zdalnego - Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
na który nauczyciele-członkowie PTG pewnie zdążyli się zarejestrować  

Elżbieta Markowiak-  sekretarz KO OG oraz pracownik Biura Zarządu Głównego PTG

 

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
78
Odsłon artykułów:
65306

Partner