Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 


Komunikat nr 3 z dnia 8 listopada 2019

 

Poniżej podaję pełny dla danej szkoły zestaw materiałów i dokumentacji wymagany przez Komitet Okręgowy zgodnie z Regulaminem XLVI Olimpiady Geograficznej

 • prace konkursowe uczniów w wersji papierowej drukowane JEDNOSTRONNIE (z pieczątką szkoły na stronie tytułowej) oraz w wersji elektronicznej w formatach .docx  i  .pdf na płytce CD (proszę nie doklejać do pracy koperty z płytką!)
 • do każdej pracy osobno załączona, podpisana przez przedstawiciela Komisji Szkolnej, posiadająca datę i opieczętowana KARTA OCENY PRACY; bardzo proszę o sprawdzenie poprawności sumowania punktów; ostatnie 5 pkt. nie powinno stanowić podstawy kwalifikacji pracy do następnego etapu;
  wzory 4 różnych Kart (do 4 tematów) są do pobrania na stronie Komitetu Głównego OG
 • protokół wyników zawodów I stopnia (szkolnych) wyłącznie na formularzu KG-XLVI-03b, arkusz Excel, format .xls w jednolitej wersji papierowej i elektronicznej; zwracam uwagę, że posiada on 2 zakładki: strona 1 oraz strona ostatnianazwiska opiekuna i uczniów piszemy DRUKOWANYMI literami i podajemy w kolejności ALFABETYCZNEJ (jeśli jest więcej niż 1 opiekun podajemy ich alfabetycznie ze swoimi uczniami); bardzo proszę
  o dokładne sprawdzenie treści protokołu z wynikami na Karcie Oceny;
  przypominam o umieszczeniu w tabeli KAŻDEGO zgłoszonego ucznia (ewentualnie piszemy „brak pracy” w kolumnie Uwagi)
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem podpisane przez ucznia lub dodatkowo rodzica/opiekuna prawnego (ucznia niepełnoletniego)

 

Powyższy zestaw należy dostarczyć pocztą albo bezpośrednio do Komitetu Okręgowego OG   (p.1502 XVp. WNP UŚ ul. Będzińska 60 w Sosnowcu  )  w terminie:

                                                           piątek                15 listopada  br.  godz. 14-19

                                                           poniedziałek     18 listopada  br.  godz.   8-13

Przypominam, że do odbioru w siedzibie KO OG są  nadal „papierowe” Informatory XLVI Olimpiady oraz plakaty.

sekretarz KO OG – mgr Elżbieta Markowiak

 


  

Komunikat nr 2 z dnia 18 października 2019

Rozpoczął się I etap kolejnej edycji Olimpiady Geograficznej. Do Komitetu Okręgowego w Sosnowcu
52 nauczycieli (przed rokiem 57) z 46 szkół woj. śląskiego (przed rokiem 55) zgłosiło 220 uczniów (przed rokiem 222).  Najwięcej zgłoszeń pochodzi ze szkół Bielska-Białej (48 uczniów) i Katowic (32).
Jest na liście zgłoszeń 1 uczeń ze szkoły podstawowej.  Po ostatnich międzynarodowych, medalowych  sukcesach naszego zawodnika Szymona Mola z LO KTK  Bielsko-Biała w Kaliningradzie i w Hongkongu, a wcześniej wygraniu kwietniowego finału w Kołobrzegu można spodziewać się nowych wielkich emocji również podczas bieżącej edycji Olimpiady.

W następnym komunikacie podam pełny dla danej szkoły zestaw materiałów i dokumentacji wymagany przez Komitet Okręgowy zgodnie z Regulaminem XLVI Olimpiady Geograficznej.

Zestaw taki będzie można dostarczyć pocztą, ale najlepiej bezpośrednio do Komitetu Okręgowego OG   (p.1502  XVp.  Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ ul. Będzińska 60 w Sosnowcu  )  w terminie:

                                                                               piątek                15 listopada  br.  godz. 13-18

                                                                               poniedziałek    18 listopada  br.  godz.   9-13

Zachęcam wszystkich opiekunów, którzy mają mały staż „olimpijski”  lub mieli/mają  problemy
ze skompletowaniem wymaganej dokumentacji, aby jednak bezpośrednio – a nie pocztą – przekazywali prace uczniów do Komitetu Okręgowego. Proszę wiedzieć, że nie każdego dnia listonosz przynosi pocztę do dziekanatu.

Informuję ponadto, że do odbioru w siedzibie KO OG są  „papierowe” Informatory oraz PLAKATY XLVI Olimpiady.

We wszystkich dokumentach należy używać jednej, wynikającej również z pieczątki nazwy szkoły (dotyczy to zespołów szkół). Bardzo proszę aby formą kontaktu z Komitetem Okręgowym OG był wyłącznie adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Proszę jednocześnie „śledzić” stronę Komitetu Głównego OG  www.olimpiadageograficzna.edu.pl/aktualności. Dla nauczycieli, którzy zgłaszali uczniów po raz pierwszy ważna jest wiadomość, że uczniowie-olimpijczycy mogą korzystać z czytelni Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ za okazaniem ważnego dokumentu ze zdjęciem (wypożyczalnia dostępna jest tylko dla studentów i pracowników).

sekretarz KO OG – mgr Elżbieta Markowiak

 


 Komunikat nr 1 z dnia 25 września 2019

Szanowni Nauczyciele Geografii województwa śląskiego!

U progu nowej – XLVI - edycji Olimpiady Geograficznej zapraszam najpierw do zapoznania się
ze szczegółami dotyczącymi ostatnich sukcesów polskich Olimpijczyków na tegorocznych zawodach międzynarodowych (www.olimpiadageograficzna.edu.pl). Na V Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej w Kaliningradzie Polacy zdobyli 5 medali, a naszym reprezentantem był trzykrotny już laureat  Szymon MOL z Bielska-Białej (w kwietniowych zawodach finałowych w Kołobrzegu zajął    PIERWSZE!!!   miejsce w kraju).
W sierpniu drużyna Polski wywalczyła CZWARTE miejsce na zawodach iGeo w dalekim Hongkongu. Każdy uczestnik tej grupy wracał z medalem, nasz Szymon z brązowym. Miłym akcentem zamykającym ostatnią edycję wszystkich olimpiad  w roku szkolnym 2018/2019 jest co roku wrześniowa Gala „Śląskich Asów” przygotowywana przez Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tymczasem trwa już I etap XLVI OG. Zainteresowani uczniowie mogli wybrać temat z poniższego wykazu
 i przystąpić do tworzenia pracy konkursowej.

Temat AWpływ inwestycji transportowej na jakość życia w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w Polsce

Temat BKrajobraz miejscowości X jako zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym

Temat C. Rzeźba terenu a organizacja przestrzeni wybranej jednostki osadniczej

Temat DPorównanie funkcji i struktury morfologicznej obszarów wiejskich w dwóch wybranych gminach w Polsce

 

Przypominam, że zgodnie z ustaleniami KG OG terminarz zawodów jest następujący:

                - do 30 IX 2019 zgłoszenie (elektronicznie) listy uczniów do KO OG w Sosnowcu

Przygotowując Zgłoszenie uczniów do OG bardzo proszę o dokładne zwrócenie uwagi na kolumnę KLASA.

W związku ze zmianami w Oświacie przygotowano następujące opcje:

 • SP 7 – dla uczniów klasy VII SP
 • SP 8 – dla uczniów klasy VIII SP
 • I – 3 L – dla uczniów klasy I LO (po kl. III gimnazjum, stary tok nauczania)
 • I – 4 L - dla uczniów klasy I LO (po kl. VIII szkoły podstawowej, nowy tok nauczania)
 • dla uczniów klasy I technikum będzie naniesiona na formularzu KG OG poprawka, proszę wpisać w kolumnie „Uwagi”:  uczeń 4- albo 5-letniego technikum
 • II – proszę dodać w „Uwagach” LO albo Technikum
 • III – jw.
 • IV – dla uczniów klasy IV technikum

                - do 15 XI przekazanie prac (wersja papierowa i elektroniczna) do KO OG

                - do 20 XII ustalenie listy osób dopuszczonych do następnego etapu

                - 8  i 9 II 2020 zawody okręgowe na WNoZ UŚ w Sosnowcu

                - do 15 III ogłoszenie w KG listy osób dopuszczonych do finału

                - od 23 do 26 IV zawody finałowe w Gdyni

                - wakacje 2020 Bałtycka OG (Suwałki) oraz iGeo (Stambuł w Turcji)

Ponadto informuję, że plakaty bieżącej olimpiady są do pobrania ze strony Komitetu Głównego OG albo będą do odebrania w siedzibie KO OG po 7 październiku br. 

sekretarz KO OG – Elżbieta Markowiak tel. 500 475 105 (29.09. – 7.10. br. będę  poza UE)

 

 


 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziło już trzyletni projekt PTG na organizację Olimpiady Geograficznej - edycje od XLVI do XLVIII. W związku z tym ogłoszone przez Komitet Główny OG tematy prac konkursowych XLVI OG są obowiązujące. Bardzo proszę przy wrześniowym zgłaszaniu uczniów oraz wybranych przez nich tematów zwracać uwagę czy ostatecznie nie uległa jednak zmianie ich kolejność.

Terminarz zawodów kolejnej Olimpiady będzie podany w terminie późniejszym, na razie ustalono, że zawody okręgowe odbędą się 8-9 lutego 2020r., co w przypadku woj. śląskiego nie koliduje z feriami zimowymi.

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
47
Odsłon artykułów:
32533

Partner