Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Komunikat nr 8 z dnia 11 stycznia 2021

Przekazuję uczestnikom zbliżających się zawodów okręgowych OG - sobota 6 lutego br., godz. 12.00 -  
kilka bieżących informacji.

Czas na rozwiazywanie testów – 3 podejścia, bez przerwy – to 150 minut. Miejsce zawodów na ten moment nadal nie jest określone, gdyż nie ma dotąd odpowiedniego rozporządzenia z MEN-u i KG OG. Ma nadejść
z Warszawy w tych dniach.

Statystyka XLVII edycji OG w naszym okręgu jest następująca: na 244 zgłoszonych uczniów KO otrzymało 154 prace, z których po weryfikacji do II etapu zostało zakwalifikowanych 138 zawodników ( + 3  z przeniesieniem uprawnień). Potencjalni uczestnicy reprezentują 42 szkoły i 52 nauczycieli.

Na www.olimpiadageograficzna.edu.pl jest już dostępny Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. Jest to zmieniona z powodu pandemii dotychczas obowiązująca wersja.

Proszę już przystąpić do przygotowania (przez ucznia), potwierdzenia i przesłania na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (przez szkołę)    A N K I E T Y   z danymi osobowymi. Termin dostarczenia wypełnionego według moich uwag dokumentu do  20 stycznia br.  Formularz do pobrania na stronie KG OG.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 7 z dnia 23 grudnia 2020

Ze skromnymi -  bo takie czasy - życzeniami świąteczno-noworocznymi przekazuję Państwu dzisiaj kilka informacji, jakie napłynęły z Komitetu Głównego na temat zawodów okręgowych.

Na ten moment (o ile przepisy to umożliwią) pozostaje bez zmian TERMIN zawodów – sobota 6 lutego 21r.

Będą to zawody wyłącznie pisemne, prowadzone BEZ PRZERWY – przez 3 godziny. W przygotowaniu jest TEST  składający się z zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki zawodów KO ogłosi nie później niż do godziny 20.00 następnego dnia czyli w niedzielę. W całym kraju 30% najwyżej ocenionych prac pisemnych będzie podlegało dodatkowej weryfikacji w Komitecie Głównym w celu wyłonienia najlepszych zawodników na kwietniowe zawody finałowe (w Gdyni). Nie przewiduje się ani noclegów dla uczniów, ani wyżywienia w dotychczasowej formule. Wolno będzie wnieść na salę swoją butelkę wody.

Nie jest znane na razie MIEJSCE naszych zawodów okręgowych.

W styczniu będziecie Państwo poproszeni o dostarczenie ankiet osobowych uczniów zakwalifikowanych do zawodów okręgowych.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 6 z dnia 8 grudnia 2020

Podaję informację, jaka napłynęła dzisiaj z Komitetu Głównego OG, że dopuszczeni do zawodów pisemnych II etapu są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali za swoją pracę 75 pkt. lub więcej.

Prawdopodobnie już w najbliższy piątek, tj.11 grudnia dyskutowana będzie w Komitecie Głównym propozycja zmiany – w związku z pandemią - formuły zawodów II etapu.

Poniżej tabela z wynikami wszystkich 154 uczniów-autorów tegorocznych prac olimpijskich. Uwzględnieni są w niej również 3 uczniowie, którzy posiadają „przeniesienie uprawnień”
z poprzedniej edycji OG.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

Wyniki I etapu

 

Komunikat nr 5 z dnia 4 grudnia 2020

Dobiega końca weryfikacja przez jurorów-członków Komitetu Okręgowego OG 154 (!) prac przekazanych (elektronicznie w 69%, bezpośrednio w 31%) przez Komisje Szkolne. Z tematu A - 19 prac, B - 13 prac, C - 25 prac, D - 97 prac).

Spodziewam się, że w najbliższy wtorek 8 grudnia Prezydium KG OG w Warszawie określi jednolity
dla całej Polski próg punktowy na lutowe zawody pisemne i będzie to - jak co roku - poziom 75 pkt.

Po tym terminie na stronie www.ptg.wnoz.us.edu.pl/olimpiada-geograficzna zamieszczona zostanie lista uczniów zakwalifikowanych do następnego etapu XLVII OG. Przypominam, że w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników uczniowie mogą składać odwołanie do Komitetu Okręgowego
(w tym roku wyłącznie drogą elektroniczną, na adres sekretarza Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

 

 


Komunikat nr 4 z dnia 6 listopada 2020

Odpowiadając na liczne zapytania odnośnie technicznej strony przekazania prac uczniowskich

i dokumentacji do KO OG informuję, że

 • pojedyncza praca musi stanowić jeden plik w formacie .pdf zawierający poza tekstem takie załączniki jak fotografie, ryciny, tabele, wykresy itp.
 • do każdej pracy opiekun wypełnia stosowną do tematu Kartę Oceny Pracy (KOP), którą
  po podaniu oceny Komisji Szkolnej scanuje
 • KOP jest podstawą przygotowania Protokołu (musi być zgodność ocen), w którym umieszcza się WSZYSTKICH ZGŁOSZONYCH UCZNIÓW w porządku alfabetycznym,
  z ewentualną adnotacją "brak pracy"/przeniesienie uprawnień (mamy 3 osoby)
 • Formularz Zgody jest w całości przez ucznia wypełniony (przy niepełnoletności również rodzica), a następnie zeskanowany i w takiej formie przekazany nauczycielowi
 • w obecnej w sytuacji wszystkie w/w czynności nie wymagają wejścia do szkoły
  po pieczątki czy podpisy Dyrekcji/członków Komisji; umawiamy się na podanie
  w odpowiednim miejscu nazwisk tych osób
 • w tej edycji OG macie Państwo prawo przekazania prac i dokumentacji elektronicznie
  lub papierowo
 • przy formie elektronicznej przesyłacie prace i dokumenty za pomocą linka lub plików .pdf
 • nauczyciele, którzy w tych dniach zadeklarowali formę papierową przekazują komplet pocztą albo na Wydział, wyraźnie opisany "pakiet" jako docelowo do p. 1502

 (z powodu reżimu sanitarnego nie są wpuszczane osoby z zewnątrz, ale podanie pakietu
nie powinno napotkać się z odmową); proszę mnie wcześniej poinformować kiedy to
ma nastąpić

 • teoretyczny termin dostarczenia prac i dokumentów 15 listopada, jego przedłużenie proszę ze mną uzgodnić
 • elektronicznie powinnam od wszystkich Państwa dostać i proszę jak najszybciej  Protokół, dodatkowo scan KOP
 • proszę się nie zrażać trudnościami, na jakie napotkała w tym roku OG; staram się wspólnie
  z Państwem wszystko ogarnąć; cieszy mnie ciągle rekordowa ilość zgłoszeń (245) oraz prac przekazanych do komisji szkolnych (ok. 170!)

 

Dalsze zapytania proszę kierować wyłącznie na mój adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

                         

 Komunikat nr 3 z dnia 28  października 2020

W sytuacji ciągłego zagrożenia epidemiologicznego i przejścia szkół średnich na pracę zdalną Komitet Główny OG potwierdza informację o możliwości przesyłania prac I etapu wyłącznie elektronicznie.

Poniżej omówię warunki, jakie należy spełnić ze strony ucznia/opiekuna/szkoły.

 • każda praca olimpijska musi być zapisana w JEDNYM pliku (treść główna i załączniki)
  w formacie .pdf i opisana według schematu: temat, Miasto, skrótowo nazwa szkoły), NAZWISKO i imię (np. A, Katowice, I LO, Porębska Emilia)
 • obowiązkowym dokumentem od każdego zakwalifikowanego ucznia jest scan Zgody
  na przetwarzanie danych osobowych w formacie .pdf i opisany jw. z dodaniem hasła "Zgoda"
 • następnym dokumentem dla każdej przedstawionej Komisji Szkolnej pracy jest Karta Oceny  Pracy (KOP) opisana na scanie z hasłem KOP
 • Formularz protokołu - 03b - posiada dodatkową kolumnę "L"; dla każdego ucznia, który przedstawił pracę Komisji należy podać formę dostarczenia (papierowo albo elektronicznie); dla uczniów zgłoszonych, ale z uwagą "brak pracy", komórka ta pozostaje pusta
 • Komisja Szkolna/opiekun pracy/sekretariat drogą elektroniczną przekazuje do KO OG czyli
  na mój adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Protokół 03b oraz LINK,  pod którym są do pobrania wszystkie zakwalifikowane (czyli ocenione na co najmniej 75 pkt.)  prace uczniów z danej szkoły oraz zeskanowany komplet KOP
 • do wykorzystania jest serwer szkoły lub dowolny inny
 • ze względu na objętość prac stanowczo proszę o nie wysyłanie prac .pdf na moją skrzynkę, tylko wykorzystanie linku
 • z kolei moją pracę usprawni przesłanie wprost na w/w e-maila Protokołu 03b oraz  KOP-ów (dla sprawdzenia zgodności z kartami oceny) i to w jak najszybszym terminie

KG OG podtrzymuje decyzję o możliwości tradycyjnego dostarczenia prac.

Dla opiekunów planujących dostarczyć prace papierowe tytułem uzupełnienia podaję pełny zestaw materiałów i dokumentacji wymagany przez KO :

 • zbindowane (nie oprawione) prace konkursowe uczniów w wersji papierowej drukowane JEDNOSTRONNIE (z pieczątką szkoły na stronie tytułowej) oraz w wersji elektronicznej
  w formatach .docx  i  .pdf na płytce CD (proszę nie doklejać do pracy koperty z płytką!)
 • do każdej pracy osobno załączona, podpisana przez przedstawiciela Komisji Szkolnej, posiadająca datę i opieczętowana KARTA OCENY PRACY; bardzo proszę o sprawdzenie poprawności sumowania punktów; ostatnie 5 pkt. nie powinno stanowić podstawy kwalifikacji pracy do następnego etapu; wzory 4 różnych kart (do 4 tematów) należy pobrać na stronie Komitetu Głównego OG
 • powyższy dokument (szczególnie przydzielone punkty) jest podstawą sporządzenia przez opiekuna Protokołu
 • protokół wyników zawodów I stopnia (szkolnych) wyłącznie na formularzu KG-XLVII-03b, arkusz Excel, format .xls w jednolitej wersji papierowej i elektronicznej; zwracam uwagę,
  że posiada on 2 zakładki: strona 1 oraz strona ostatnia; nazwiska opiekuna i uczniów piszemy DRUKOWANYMI literami i podajemy w kolejności ALFABETYCZNEJ (jeśli jest więcej niż 1 opiekun podajemy ich alfabetycznie ze swoimi uczniami); przypominam
  o umieszczeniu w tabeli KAŻDEGO zgłoszonego we wrześniu ucznia (ewentualnie piszemy „brak pracy” w kolumnie Uwagi)
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem podpisane przez ucznia lub dodatkowo rodzica/opiekuna prawnego (ucznia niepełnoletniego)

 

Uwaga: Formularze trzech w/w dokumentów (Protokół, Zgoda i KOP) są do pobrania
z zakładki OG 2020/2021. Termin dostarczenia prac 15 listopada  br. 

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

 

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
45
Odsłon artykułów:
36852

Partner