Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Komunikat nr 6 z dnia 4 listopada 2022

Bardzo proszę już przystąpić do przygotowania dokumentów dotyczących I etapu 49. OG. Na stronie Komitetu Głównego  jest do pobrania Formularz Protokołu – 03b -  i  Formularz Zgody  - KG-XLIX-00z na udział ucznia w Olimpiadzie Geograficznej.

Przypominam, że rozliczony musi być KAŻDY ZGŁOSZONY UCZEŃ. Proszę zwrócić uwagę na tzw. „stronę ostatnią” protokołu. Wersję elektroniczną można przesłać już jako załącznik,
na wszelkie dokumenty papierowe i prace konkursowe czekam w podanym wcześniej terminie.

Z uwagi na to, że z Państwa protokołów będzie przeze mnie tworzony protokół zbiorczy „okręgowy” (a z takich 14-tu z Polski KG OG tworzy zbiorówkę dla całego kraju) bardzo proszę o uważne wypełnianie komórek. Jest miejsce na dodatkowe uwagi (szczególnie: brak pracy, zmiana tematu). ZACHOWUJEMY ALFABETYCZNY WYKAZ UCZNIÓW (ale najpierw nauczycieli).

Termin dostarczenia całości to 15 listopada br. Dodam – jak co roku – że przesyłki pocztowe nie docierają do dziekanatu codziennie. Można skorzystać z pozostawienia całości na portierni (wejście przy dinozaurze).

W przypadku wątpliwości proszę pytać, najlepiej e-mailowo.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

 

Komunikat nr 5 z dnia 27 października 2022

 

Przypominam, że zgodnie z regulaminem zawodów XLIX Olimpiady Geograficznej należy do dnia 15 listopada br. (ostateczny termin) dostarczyć bezpośrednio albo pocztą do Komitetu Okręgowego, którego siedziba znajduje się na WNP  UŚ, Sosnowiec ul. Będzińska 60 p. 1502 XV p., następujące materiały:

 • prace uczniów w wersji papierowej (drukowane jednostronnie i zbindowane) oraz  wersji elektronicznej (CD albo pendrive) w formacie .doc i .pdf
 • do każdej pracy osobno załączona, podpisana przez Komisję Szkolną i opieczętowana Karta Oceny Pracy (proszę nie bindować jej z pracą); KOP przed oddaniem powinna być sprawdzona pod względem rachunkowym; proszę wyraźnie WPISAĆ i nazwać! walory dodatkowe pracy (jeśli takie są), a ewentualne poprawki w tabeli opatrzyć parafką
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podpisana przez ucznia albo rodzica/opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletności
 • protokół wyników zawodów I stopnia (szkolnych) w wersji elektronicznej w formacie .xls
   (ma 2 zakładki); proszę przesłać go do mnie wcześniej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • protokół jest dokumentem, w którym opiekun rozlicza każdego zgłoszonego ucznia;
  przy braku pracy albo zmianie tematu proszę to odnotować w "Uwagach" formularza
 • w protokole ważna jest kolejność: opiekunów, potem  uczniów - koniecznie alfabetyczna
 • protokół zawodów I stopnia - wersja papierowa

 

Podpowiadam, dlaczego weryfikacja punktów Komisji Szkolnej  na Kartach Oceny Pracy odbiega zwykle od punktacji jurorów z Komitetu Okręgowego. Do najczęstszych "błędów" należą: brak skali lub legendy przy zamieszczonych mapach, brak tytułów i autora zdjęć, zbyt rozbudowany wstęp
do pracy uzasadniający wybór tematu/obiektu badań albo jego brak, wreszcie nieciekawe sformułowanie tematu. Ciągle uczniowie nie podają wykazu każdej grupy załączników (bibliografia, spis fotografii, tabel, map, rycin i in.).

Dla uczniów, którzy mają trudny dojazd z miejsca zamieszkania do Sosnowca, przewidziany jest nocleg w PTSM "Ślązaczek" w centrum Katowic, ul. Sokolska 26 (dojazd spod gmachu WNP autobusami 40, 805, 807). KONIECZNA JEST REZERWACJA.  Jak co roku organizator może sfinansować tylko ucznia.  

Z uwagi na coraz bardziej ograniczoną dotację ministerstwa na zawody olimpijskie Komitet Główny OG zwraca się z prośbą o wsparcie szkół zarówno w zakresie noclegu, jak i dojazdu na zawody.
Już teraz wiadomo, że podczas finałów (w Katowicach) warsztaty dla opiekunów będą znacznie droższe.

 

Terminy bezpośredniego odbioru prac w siedzibie KO OG:

15 listopada (wtorek) - godz. 12.00-18.00

16 listopada (środa) - godz.  9.30-14.00

 

 

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

 

 

 

Komunikat nr 4 z dnia 11 października 2022

Trwa już na dobre I etap XLVIII Olimpiady Geograficznej. Właśnie dokonałam podsumowania zgłoszeń w naszym okręgu i mogę z satysfakcją poinformować, że mamy po raz kolejny
niezwykle duże zainteresowanie młodzieży szkół ponadpodstawowych (wyłącznie) naszą olimpiadą.
Przyjęłam   207 (przed rokiem 1 9 8)    zgłoszeń. Najwięcej  pochodzi ponownie ze szkół Katowic  (55, przed rokiem 48), Bielska-Białej (34, było 30), Rybnika (31, było 20) i Częstochowy (18 rok po roku). Zwykle uczestnicy preferują jeden temat, w tej edycji temat   B   wybrało aż 93 uczniów, temat C – 71, temat A – 25,  a temat D – 17 osób. W zgłoszeniach cieszy liczba 44 uczniów-pierwszoklasistów oraz 10 szkół, które w ostatnich (10) edycjach przystępują do OG po raz pierwszy.
Z techników jest 12 zgłoszeń. Na poziomie zgłoszeń do I etapu wybitnie przeważa płeć męska (60%). Do ogólnej liczby potencjalnych uczestników tegorocznej olimpiady doliczamy 1 uczennicę
z przeniesieniem uprawnień. 60 opiekunów reprezentuje 26 miejscowości naszego województwa. Każde Zgłoszenie nauczyciela zostało przeze mnie potwierdzone, w przypadkach nieścisłości kontaktowałam się z sekretariatem lub opiekunem. Przypominam, że nie ma możliwości zgłaszania uczestnictwa w OG wyłącznie przez ucznia, a ciągle ma to miejsce.

Z przyjemnością komunikuję, że chęć napisania kolejnej pracy konkursowej zgłosiło dwóch ubiegłorocznych laureatów, w tym uczestnik Olimpiady Bałtyckiej oraz 4 finalistów gdyńskich zawodów. Możemy spodziewać się znowu  wspaniałej rywalizacji w niedalekiej drodze do… Katowic, a nawet bardzo dalekiego Bandungu (Indonezja).

W tym roku nie dysponuję na razie PLAKATAMI XLIX OG (mam tylko 2 egz.), a papierowych Informatorów nadeszło tylko 10 szt. Nowych opiekunów zachęcam do zgłaszania się na Wydział
po Informatory (papierowe) z poprzednich edycji.

Komitet Główny przekazał wiadomość o formie przygotowania pracy konkursowej: w tej edycji uczestnik przekazuje swojemu nauczycielowi (I jurorowi!) w terminie do 31 X br.  pracę w wersji  p a p i e r o w e j   DRUKOWANĄ JEDNOSTRONNIE oraz (wzorem lat ubiegłych) na CD albo pendrivie w formacie .doc i .pdf.  Karty oceny już są do pobrania. Formularz Protokołu i Formularz Zgody niedługo.

Życzę owocnej pracy nad tworzeniem tegorocznych opracowań, polecam prace opublikowane przez KG OG i śledzenie strony www.olimpiadageograficzna.edu.pl . Jestem do Państwa dyspozycji
od 24 października br. W następnym komunikacie podam termin oddawania całej dokumentacji I etapu do KO OG (prawdopodobnie będzie to 15 i 16 listopada).

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

 

Komunikat nr 3 z dnia 13 września 2022

 W oczekiwaniu na zgłoszenia uczniów do nowej edycji OG – już 49. – przekazuję kilka bieżących informacji

 • w tym roku nie ma stacjonarnego zebrania sekretarzy KO OG w Warszawie, dlatego zarówno Informator 49.OG, jak i plakat są w formie „do pobrania” ze strony olimpiadageograficzna.edu.pl (przynajmniej na razie)
 • zestaw 4 tematów prac konkursowych został opublikowany już w czerwcu, dodam tylko,
  że przy wyborze tematu „C” do analizy porównawczej gmin można uwzględnić jednostki o różnym statusie, tzn. gminę miejsko-wiejską i gminę wiejską
 • ustalono terminy zawodów okręgowych (4 i 5 luty 2023, prawdopodobne miejsce to WNP w Sosnowcu) i zawodów finałowych (20-23 kwietnia 2023, przygotowania w I LO w Katowicach)
 • czekam na pierwsze zgłoszenia do bieżącej edycji OG pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • zgłoszenia uczniów można dokonywać wyłącznie na formularzu przygotowanym przez Komitet Główny KG-XLIX-03a do końca tego miesiąca
 • przy wypełnianiu formularza proszę zwrócić uwagę na kolumnę dotyczącą klasy ucznia poprzez wybranie odpowiedniej opcji

                                SP-7 albo SP-8  - dla ucznia ze szkoły podstawowej

                                I, II albo III – klasy młodsze 4-letniego LO

                                IV – klasa maturalna 4-letniego LO

                                IV-4L – klasa maturalna technikum (uczeń po gimnazjum)

                                IV-5L – klasa przedmaturalna technikum (uczeń po SP) 

 • wybieramy (a nie wpisujemy sami!) również odpowiednią opcję w kolumnie D, J, K i L
 • każdego opiekuna bardzo proszę o podanie swojego aktualnego numeru telefonu

Do udziału w Olimpiadzie Geograficznej zachęcam pasjonatów geografii ze szkół podstawowych.
Z historii ostatnich olimpiad jasno wynika, że największe sukcesy osiągają uczniowie zaczynający swoją olimpijska przygodę jeszcze przed pójściem do szkoły średniej (pierwszy start przypadał na gimnazjum).

Życzę owocnego i satysfakcjonującego każdego z Państwa roku szkolnego 2022/2023 i naszej dalszej dobrej współpracy. Zapraszam jak zawsze do siedziby KO OG (WNP przy Będzińskiej 60 w Sosnowcu, p. 1502) i wstępowania do Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG (tel. 500 475 105)

 

Komunikat nr 2 z dnia 13 sierpnia 2022

U progu XLIX edycji Olimpiady Geograficznej zapraszam tych nauczycieli, którzy nie śledzili bezpośrednio przebiegu tegorocznych zawodów międzynarodowych do zapoznania się na stronie  Komitetu Głównego OG (www.olimpiadageograficzna.edu.pl) z kolejnymi sukcesami polskich  uczestników, szczególnie dwóch reprezentujących Komitet Okręgowy OG w Sosnowcu.

Na VIII Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej w litewskim Kownie Polacy zajęli całe podium.  Mateusz Tomiczek (II LO w Rybniku, opiekun mgr Sławomir Targosz) wywalczył złoty medal, natomiast drugi reprezentant Łukasz Baran (LO KTK w Bielsku-Białej, opiekun mgr Marek Wójtowicz) – medal brązowy. Zawody były stacjonarne, w tym roku z udziałem tylko 4 drużyn, z sesją terenową w Kownie i okolicy.

Z kolei na XVIII Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej iGEO na 54 startujące ze świata drużyny  Polacy uplasowali się na 5 pozycji. Wszyscy z 4-osobowej grupy wrócili – najpierw z Warszawy! – ze srebrnymi medalami. Zawodnik naszego okręgu – kilkukrotnie wspominany za już zdobyte laury, notabene tegoroczny maturzysta  – Mateusz Tomiczek – uzyskał 20 miejsce na 209 startujących, najwyższe w polskiej drużynie. My – obserwatorzy olimpijskich zmagań – zastanawialiśmy się dlaczego zawody nie odbyły się nad Sekwaną, dokąd zachęcał od długiego czasu ostatni olimpijski plakat. Zawody zdalne przeprowadzono z Paryża, a później miłą niespodzianką dla obserwatorów były fotografie (na FB) z paryskiej kilkudniowej wycieczki. Było to możliwe przy dużym wsparciu partnerów i sponsorów – Fundacji Empiria i Wiedza, Esri Polska Sp. z o.o. oraz Nowej Ery Sp. z o.o. , a także opiece członków Komitetu Głównego OG.

Historia Olimpiady Geograficznej tworzona jest przez Państwa – nauczycieli geografii województwa śląskiego – dalej. Przypominam, że w olimpiadzie mogą brać udział najlepsi geografowie najwyższych klas szkół podstawowych. To już prawie pięćdziesiąta edycja. Zachęcam więc do udziału w XLIX OG, do zgłaszania (na specjalnym formularzu KG OG) swoich pasjonatów geografii. Może przyciągnie uczestników informacja, że zmagania najlepszych zaplanowane są (sierpień 2023 r.) aż w Indonezji. Dodam, że przedostatni etap – zawody finałowe – już są w stadium organizacji, a gospodarzem będzie – z dużym doświadczeniem olimpijskim – I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach!

Na zgłoszenia czekam do 30 września br.

Życząc dalszego wypoczynku w tegoroczne wakacje i szczęśliwego powrotu do szkół zapowiadam następny komunikat (nr 3) na drugą  połowę września.

Pozdrawiam dzisiaj jeszcze z Sosnowca, skąd wkrótce wyruszam na Bałkany, aby wreszcie zdobyć Mołdawię – dla mnie ostatnią w Europie

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 1 z dnia 20 czerwca 2022

Każdego roku o tej porze Komitet Główny Olimpiady Geograficznej podaje 4 tematy następnej edycji zawodów olimpijskich (wybór do opracowania dotyczy jednego). Oto pełny zestaw, który będzie obowiązywał w przypadku powierzenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki PTG organizacji Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2022/2023. Rozstrzygnięcie konkursu na organizatora Olimpiady spodziewane jest w drugiej połowie czerwca br. Polskie Towarzystwo Geograficzne,
po rozstrzygnięciu konkursu i warunków powierzenia organizacji Olimpiady, potwierdzi tematy
i formę przeprowadzenia zawodów I stopnia. 

Temat A – Przekrój krajobrazowy 

Temat B – Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego

Temat C – Analiza porównawcza dwóch gmin pod względem warunków życia ludności 

Temat D – Analiza porównawcza dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych

 

Uzupełnieniem w/w jest Karta Oceny Pracy (www.olimpiadageograficzna.edu.pl).

 

Zanim zachęcę do udziału w 49. OG proszę dopingować w wakacje naszych 2 uczniów na zawodach międzynarodowych: w XVIII iGeo w Paryżu udział weźmie Mateusz Tomiczek (II LO
w Rybniku, opiekun mgr Sławomir Targosz)
, wcześniej w zawodach VIII Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej w Kownie będzie rywalizować: Łukasz Baran (LO KTK w Bielsku-Białej, opiekun mgr Marek Wójtowicz) – najwyżej punktowany trzecioklasista – tryb czteroletni . Z pewnością o przebiegu tych wydarzeń i wynikach będziemy się dowiadywać na bieżąco z Facebooka.

Po kolejnym trudnym roku szkolnym życzę zasłużonego odpoczynku, pięknych podróży i dalszej owocnej współpracy na rzecz olimpiady geograficznej.

Proszę pamiętać, że czekam na Wydziale (po umówieniu) na odbiór dotychczasowych prac olimpijskich.

Pozdrawiam dzisiaj z perły uzdrowisk karpackich – Krynicy-Zdroju

Elżbieta Markowiak –sekretarz KO OG

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
84
Odsłon artykułów:
74674

Partner