Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Komunikat nr 18 z dnia 25 kwietnia 2022

Z przyjemnością przekazuję garść informacji o sukcesach  naszego  Komitetu Okręgowego na finałach, jakie wreszcie mogły odbyć się w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.

Do miasta zawodów ustnych, pisemnych i terenowych dowiózł nas 21 kwietnia IC Sobieski - od Rybnika przez Katowice-Sosnowiec-Zawiercie kompletując skład ekipy zawodników (19) i nauczycieli-warsztatowców (8). Jeszcze wieczorem zaczęły się obowiązkowe zajęcia dla uczestników finału wskazujące na to, że będziemy poruszać się tylko wokół tematyki nad/morskiej. W piątek uczniowie wypełniali 3 podejścia testowe, zaś nauczyciele mogli wysłuchać kilku wykładów, m.in. o kształtowaniu się granic po I wojnie światowej, o tzw. wzmożeniach polarnych, o humanistycznym ujęciu geografii oraz wykładu z zakresu geografii wyborczej.
Po południu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele "pracowali" na słynnym szlaku gdyńskiej moderny.
To był pierwszy sukces naszego KO, bowiem częścią najlepszej drużyny okazała się Michalina KURZAC z II LO w Tarnowskich Górach (opiekun mgr Aleksandra Wtorek).

Sobotę rozpoczęły wyprawy turystyczne, już bez punktowania. Wszyscy zawodnicy udali się na wycieczkę po porcie gdyńskim, pod klif orłowski i na Cypel Rewski. Natomiast grupa warsztatowców poznawała osobliwości Żuław Wiślanych. Znaleźliśmy się przede wszystkim w najniżej położonym punkcie w Polsce - w  depresji Raczek Elbląskich czyli na wysokości - (minus!) 1.8m n.p.m. Wieczorem ogłoszono listę 25 potencjalnych laureatów, ustaloną na niedzielne zawody ustne. 5 minut wypowiedzi ustnej i udział w Quizie dał naszym zawodnikom
SZEŚĆ tytułów laureatów!!!!!! To najliczniejsza grupa spośród wszystkich komitetów okręgowych.
Oto nasi laureaci  w kolejności zdobytych miejsc:

 1. Łukasz B A R A N z LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej (opiekun mgr Marek Wójtowicz) – kandydat na olimpiadę międzynarodową (4 m.)
 2. Mateusz TOMICZEK II LO w Rybniku (opiekun mgr Sławomir Targosz) – kandydat na olimpiadę międzynarodową (7 m.)
 3. Krzysztof KACZMAREK również z II LO w Rybniku (opiekun mgr Sławomir Targosz) – (13 m.)
 4. Artur BUGLA z I LO w Rybniku (opiekun mgr Beata Mokrzycka) – (16 m.)
 5. Kacper MATYJA z I LO w Tarnowskich Górach (opiekun mgr Małgorzata Dworzyńska) – (16 m.)
 6. Mateusz MOTYL z IX LO w Częstochowie (opiekun mgr Katarzyna Sołtys) – (23 m.)

W trakcie zawodów mgr Sławomir TARGOSZ z II LO w Rybniku – nauczyciel aż 4 uczestników tegorocznego finału odebrał  Odznakę im. Pani Profesor Anny Dylikowej – twórczyni Olimpiady Geograficznej. Kol. Targosz  jest szczególnie zasłużony dla rozwoju idei naszej olimpiady. Od 40. do 48. Olimpiady Geograficznej wypromował  2 laureatów i aż 8 finalistów.

Na następną – 49. OG – mamy zaproszenie do I LO im. M. Kopernika w Katowicach. W imieniu swojej szkoły i Komitetu Okręgowego w Sosnowcu wystosowała je mgr Agnieszka Paluch tuż po kaszubskim pożegnaniu przez Dyrektora III LO mgr. Wiesława Kossakowskiego uczestników gdyńskich finałów.

 

Zapraszam na stronę Facebooka Oddziału Katowickiego PTG  do obszernej galerii zdjęć (też 48) mojego autorstwa ptg.wnoz.us.edu.pl

Tegorocznym maturzystom-olimpijczykom  życzę połamania pióra na pozostałych egzaminach!!! 

 

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 17 z dnia 14 kwietnia 2022

Bardzo proszę wszystkich uczestników wyjazdu na finały 48.OG do Gdyni o śledzenie bieżących komunikatów na stronie Komitetu Głównego OG. Ważne jest zapoznanie się z aplikacją mapową STORY MAPS o Gdyni przygotowaną przez ZE Esri Polska. Taka wirtualna wycieczka po Gdyni będzie z pewnością przydatna przy rozwiązywaniu zadań terenowych przez zawodników pracujących w losowo wybranych grupach.

Przypominam o przygotowaniu legitymacji i formularza Zgody.

A na nadchodzące Święta Wielkanocne proszę przyjąć życzenia radosnego, pogodnego i optymistycznego spędzenia tych dni w jak najszerszym rodzinnym gronie.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 16 z dnia 1 kwietnia 2022

Uzupełniając ostatni komunikat dotyczący wyjazdu naszej 19-osobowej grupy uczniów na zawody centralne  XLVIII OG  do Gdyni przekazuję kilka istotnych wiadomości:

 • zbiórkę uczestników wyjazdu (podstawowej grupy jadącej z Katowic od 10.55) ustalam w dniu 21 kwietnia w hallu dworca kolejowego na wysokości Punktu Obsługi Pasażera Kolei Śląskich (obecnie związanego z uchodźcami ukraińskimi) od godz. 10.15
 • uczniowie odpowiadają sami za posiadanie ważnej, podpisanej legitymacji szkolnej
 • podczas całego wydarzenia grupa posiada dwóch opiekunów: sekretarza KO OG (tel. 500 475 105)
  oraz nauczyciela geografii II LO w Rybniku mgra Sławomira Targosza (tel. 691 047 865); w czasie wydarzeń wynikających z realizacji programu zawodów opiekę przejmują wolontariusze
 • grupie uczniów i opiekunów towarzyszyć będzie w podróży kilku nauczycieli, którzy podczas zawodów będą realizowali odrębny program warsztatowy
 • szczegóły rozkładu jazdy naszego pociągu TAM - IC SOBIESKI (Uwaga: pociąg z Wiednia) nie uległy zmianie od poprzedniego komunikatu, poniżej podaję ze stacjami bezpośrednio nas dotyczącymi

czwartek 21.04.22  IC SOBIESKI z Wiednia - stacje początkowe dla uczestników: o.  Rybnik 10.06; Katowice 10.55; Sosnowiec Gł. 11.04; Zawiercie 11.33; przyjazd do Gdyni Gł. 17.33

niedziela 24.04.22  IC HUTNIK do Bielska-Białej - odjazd z Gdyni 15.05; stacje końcowe
dla uczestników: Częstochowa p. 21.59; Sosnowiec Gł. 23.07; Katowice 23.17;  Bielsko-Biała p. 00.41

 

 • bilety są już zakupione, szczegóły nt. wagonu i miejsc podam w osobnych e-mailach opiekunom lub podczas zbiórki w Katowicach; podróż do Gdyni w wagonie bez przedziałów o numerze 349 – czwartym od końca, a z Gdyni aż po Bielsko-Białą wagon o numerze 6 bez przedziałów  - trzeci od końca
 • koszty dojazdu/zakwaterowania/wyżywienia zawodników z opiekunami ponosi organizator; możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na zbiórkę wyłącznie po oddaniu biletu zakupionego indywidualnie
 • wyżywienie przez organizatora zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy posiłkiem obiadowym przed niedzielnym powrotem
 • miejsce zakwaterowania pozostaje bez zmian; z kolei miejsce zawodów pisemnych podane 1.04 na FB przyjmujemy za ciekawy pomysł pasujący do daty opublikowania
 • tylko podczas zawodów ustnych możliwa jest obecność publiczności
 • szczegółowy program zawodów będzie wkrótce do pobrania na stronie KG OG, ale już dzisiaj polecam studiowanie geografii Ziemi Gdańskiej co będzie przedmiotem różnych wymagań od uczestników (spodziewam się takiej wiedzy przydatnej na zajęciach w terenie i na zawodach ustnych)
 • przypominam o przygotowaniu Zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w finale; dodatkowo opiekunowie proszą o informację nt. odebrania syna/córki z miejsca powrotu, które nastąpi około północy 24/25 kwietnia w Częstochowie, Sosnowcu, Katowicach albo Bielsku-Białej
 • proponuję jako sekretarz przekazanie (na mój adres e-mailowy albo SMS) telefonu kontaktowego do rodzica każdego zawodnika
 • jeżeli uczeń ma jakieś trwałe schorzenia, zażywa leki (lub coś innego, co organizator ze względu na bezpieczeństwo ucznia powinien wiedzieć) – proszę mnie o tym poinformować
 • w przypadku posiadania przez ucznia Zaświadczenia o dysfunkcjach dokument należy przedstawić przy rejestracji na zawody w Gdyni

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 15 z dnia 14 marca 2022

Na stronie Komitetu Głównego OG macie Państwo już wyniki weryfikacji wszystkich zawodników II etapu. Wiemy, że do finału zakwalifikowano  (z punktacją 82.5 i więcej) 124 uczniów, z tej liczby aż d z i e w i ę t n a s t u   jest z naszego okręgu. Przed rokiem próg kwalifikacji był wyższy o 4 pkt. Jesteśmy znowu drugą – po warszawskiej – ekipą w kraju. Tak liczna grupa na długo wyczekiwany wyjazd do Gdyni  będzie miała - mam nadzieję - d w ó c h   o p i e k u n ó w: w osobie sekretarza KO OG oraz nauczyciela wskazanego przez KG OG – myślę, że katowickiego organizatora finałów za rok.
W naszej grupie są tylko 4 dziewczyny i z 1 wyjątkiem sami trzecioklasiści. Gratuluję Państwu kwalifikacji ucznia/uczniów do finału. Mamy 4 z 10 najlepszych wyników w II etapie, a Państwo stanowicie 14-osobową grupę szczęśliwych nauczycieli z 14 szkół naszego województwa.

Przekazuję zestaw najnowszych informacji dotyczących kwietniowych zawodów centralnych:

 1. odnośnie dojazdu
 • przejazd do Gdyni planowany jest wyłącznie pociągiem
 • przygotowany jest już następujący rozkład jazdy; czeka na akceptację (głównie finansową) KG:

czwartek 21.04.22  IC SOBIESKI z Wiednia - stacje początkowe dla uczestników: o.  Rybnik 10.06; Katowice 10.55; Sosnowiec Gł. 11.04; Zawiercie 11.33; przyjazd do Gdyni Gł. 17.33

niedziela 24.04.22  IC HUTNIK do Bielska-Białej - odjazd z Gdyni 15.05; stacje końcowe
dla uczestników: Częstochowa p. 21.59; Sosnowiec Gł. 23.07; Katowice 23.17; Tychy 23.40;
Pszczyna 23.54; Czechowice-Dziedzice 00.26; Bielsko-Biała p. 00.41

 • ze względów logistycznych najlepiej byłoby, aby cała grupa „ruszała” z Katowic; umówmy się jednak, że każdy z nauczycieli pilnie ustali z uczniem/opiekunem prawnym gdzie dany zawodnik wybiera miejsce początku i końca swojej podróży; jednocześnie zaznaczam, że w/w połączenie TAM nie prowadzi przez Częstochowę; trzeba będzie dowieźć zawodnika do np. Zawiercia
 • rodzice mogą – po uzgodnieniu z KG (i poinformowaniu KO) – sami dowieźć córkę/syna do Gdyni, a nawet załatwić indywidualny nocleg i "doprowadzać" uczestnika na zawody
 • decyzje muszą być natychmiastowe z uwagi na możliwość zakupu parę dni promocyjnych biletów kolejowych; wszystkie bilety załatwia sekretarz
 1. odnośnie zakwaterowania
 • nocleg wszystkich uczestników przygotowany jest w internacie
 1. organizacja zawodów centralnych
 • zawody odbędą się w gdyńskim III LO – szkole z wielkim doświadczeniem organizowania olimpiad wszystkich szczebli oraz wielkimi sukcesami na OG
 • olimpijskie zmagania będą 4-dniowe: czwartek – przyjazdy; piątek – 3-godzinny test; sobota – zajęcia w terenie o ograniczonym zasięgu i w wielu grupach; niedziela – Quiz i odpowiedzi ustne (być może bez publiczności), ogłoszenie wyników
 • w tej edycji – pomimo obostrzeń koronawirusowych - PRZEWIDUJE SIĘ WARSZTATY dla NAUCZYCIELI!!! stąd prośba abym jutro zebrała wszystkie deklaracje udziału; koszt warsztatów wynosi 390 zł (faktura) + koszt dojazdu (bilet) pokrywany przez szkołę opiekuna
 1. informacje dodatkowe
 • do 18 marca (przyszły piątek) należy przesłać do KG OG POTWIERDZENIE UDZIAŁU w zawodach, indywidualnie od każdego ucznia, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na formularzu ze strony KG OG
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu i formuły zawodów, o czym na bieżąco będę Państwa informować
 • w dniu wyjazdu wymagana będzie Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w finale
 • wkrótce na stronie KG OG będzie do pobrania formularz o aktualnym stanie zdrowia z odniesieniem do Covid-19, z podpisem ucznia albo (dla niepełnoletnich uczestników) rodzica

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

 

  

Komunikat nr 14 z dnia 25 lutego 2022

W związku z zapytaniami o organizację finału w Gdyni chciałam Państwa uspokoić, że nie ma żadnych nowych wiadomości na ten temat. Brak wiadomości, to dobre wiadomości. Proszę więc myśleć takimi kategoriami, że dojedziemy wreszcie do Gdyni.

Na razie Czekamy z niecierpliwością na ogłoszenie kwalifikacji do zawodów finałowych, co w tym roku Komitet Główny zapowiada dopiero na 12 marca br.

Doszukałam się w dokumentach, że podczas XL-XLVII OG  kwalifikowanych było do zawodów centralnych od 11 (Zamość) do 20 (Chorzów) uczniów. Może w tym roku będziemy mieli największą ekipę z Polski do rozlokowania w pociągu, teraz do Gdyni. Już mam spisany rozkład jazdy na tej trasie.  Zawodom centralnym będą mogły znowu towarzyszyć warsztaty dla nauczycieli. Mogę przyjmować wstępne deklaracje Waszego uczestnictwa. Jeśli dokonywaliście Państwo szczegółowych analiz wyników w Polsce, to wiecie, że nasz zawodnik miał najlepszy wynik w Polsce w III podejściu – 34 pkt.

Dla najwyżej punktowanych przez nasze Jury zawodników II etapu czekają w siedzibie KO OG nagrody, które miały być wręczane po zawodach ustnych, a dla najlepszych szkół atlasy podarowane przez sponsora – Wydawnictwo Nowa Era.  Zostaną one przekazane przy najbliższej okazji wyróżniającym się szkołom. Z przyczyn oczywistych najwięcej atlasów przekażę Uniwersyteckiemu I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie. Już trzykrotnie gościliśmy w tej szkole na zawodach okręgowych.

Jeszcze jedna dobra wiadomość, że dla najlepszych szkół i opiekunów za osiągnięcia w kilku ostatnich edycjach czekają na wręczenie DYPLOMY (patrz poniżej):

 

Pozdrawiam szczególnie serdecznie w dniach naszej solidarności z narodem ukraińskim

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG  

 

Komunikat nr 13 z dnia 10 lutego 2022

Kiedy opadły pierwsze emocje po sobotnich zawodach w chorzowskim Słowaku mogę Państwu przekazań kilka informacji.

Testy 34 zawodników (nieco ponad  30% uczniów, gdyż kilka osób uzyskało jednakowy wynik 75.5 pkt.) są już w Warszawie i czekają na weryfikację Komitetu Głównego. Proszę uzbroić się w cierpliwość, bo na kwalifikację do finału trzeba poczekać do 1 albo 2 soboty marca.
Na stronie KG OG znajdziecie Państwo wyniki z pozostałych okręgów. Z porównań wynika bardzo wysoka pozycja naszego województwa, gdyż mamy (zaznaczam, że przed weryfikacją) czterech
z dziesięciu zawodników z punktacją co najmniej 100.0. Należy pogratulować również kolejnym pięciu zawodnikom. Cała pierwsza dziewiątka to ubiegłoroczni laureaci i finaliści, niektórzy z nich już otarli się o olimpiadę międzynarodową. Słowa uznania dla ucznia, który zdobył (u naszych jurorów) I miejsce – Łukasza Barana z Bielska-Białej (opiekun mgr M. Wójtowicz) oraz dla nauczyciela mgra S. Targosza z II LO w Rybniku za kwalifikację do weryfikacji aż sześciu uczniów. Dodam, że po długiej przerwie w gronie pretendujących do finału znalazł się zawodnik reprezentujący liceum sosnowieckie – Jakub Synowiec z IV LO (nauczyciel mgr G. Podraza).

Połowa z nieobecnych zawodników – jako uczniowie klas przedmaturalnych – może w terminie dwutygodniowym od 5.02.br. wystąpić do KO OG (wolno tylko elektronicznie) z prośbą o przeniesienie uprawnień do startu od razu w II etapie przyszłorocznej edycji. W piśmie należy opisać/udokumentować powód nieobecności.

Informuję nauczycieli, że wszystkie uwagi, jakie zostały przekazane na adres KO OG po zawodach odnośnie zadań, umieszczam w sprawozdaniu z II etapu opracowywanym  dla Komitetu Głównego OG.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
78
Odsłon artykułów:
65297

Partner