Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

PILNY KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami dotyczącymi wpływu obecnej sytuacji epidemiologicznej na organizację zawodów finałowych XLVI Olimpiady Geograficznej, zaplanowanych na 16-19 kwietnia 2020 r. w Gdyni, kierownik Biura Organizacyjnego OG mgr Tomasz Sawicki przekazał nam informuję, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

Decyzje będą podejmowane przez KG OG w uzgodnieniu z MEN, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji. Ze względu na czas pozostały do zawodów finałowych, nie została jeszcze podjęta żadna decyzja, która jednoznacznie wpływałaby na organizację zawodów i/lub warsztatów dla nauczycieli. Informacja, czy kupować bilety na dojazd do Gdyni i powrót, czy też się wstrzymać, zostanie przekazana w poniedziałek 16 marca 2020 r.  Proszę śledzić informacje na stronie internetowejOlimpiady:  http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/

Adam Hibszer

Przewodniczący KO OG w Sosnowcu

 

Wyniki XLVI Olimpiady Geograficznej

 

WYNIKI ZO XLVI OG 

 

 

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO ZAWODÓW USTNYCH XLVI OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE DO ZAWODÓW USTNYCH XLVI OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

 

 

Komunikat nr 7 z dnia 28 lutego 2020

 

W dniu 7 marca – wieczorem - Komitet Główny OG ogłosi Listę uczniów zakwalifikowanych
do zawodów finałowych, które odbędą się w III LO w Gdyni w dniach 16-19 kwietnia br. Na razie podaję termin warsztatów dla potencjalnych finalistów, które mogą odbyć się tylko 4 kwietnia. Na miejsce zajęć wyznaczamy centrum Katowic, tak jak 2 lata temu, godziny przed/południowe.  Szczegóły będą w następnym komunikacie.

Jednocześnie zapraszam do obejrzenia fotoreportażu z ostatnich zawodów okręgowych na WNP UŚ.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

 


 

 

 

XLVI Olimpiada Geograficzna  -  Zawody Okręgowe

Sosnowiec, 8-9 lutego 2020 r.

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych  

 

PROGRAM ZAWODÓW

 

8 lutego 2020 r. (sobota)

           Godz. 8.15 – zebranie JURY zawodów okręgowych XLVI OG – sala 104

 

 

  9.00-10.00   Rejestracja zawodników,  wypłata należności za dojazd,
                       wydawanie zaświadczeń (budynek WNP UŚ, I piętro, k. auli)

  9.45-10.30   Losowanie miejsc i numerów kodowych; wejście do auli

10.30-11.00   Uroczystość otwarcia zawodów z udziałem prodziekana WNP -

                       - dr hab. Urszuli Mygi-Piątek prof. UŚ

11.00-14.00   Zawody pisemne (podejścia 45’+60’+45’)

14.00-14.45   Obiad (bar na I piętrze)

 

w godz. 19-20 – ogłoszenie wyników CZĘŚCI PISEMNEJ ZAWODÓW 

        na stronach internetowych http://ptg.wnoz.us.edu.pl

lub http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/

 

 

Zajęcia dla nauczycieli (sala 205)

 

11.00-11.45  Wykład dr Michała Ciepłego pt. Zastosowanie technologii  geoinformacyjnych na lekcjach geografii

12.05-13.05  Spotkanie z sekretarzem KO OG mgr Elżbietą Markowiak  - sprawy bieżące związane z  Olimpiadą  Geograficzną 

13.15-14.00 Wykład dr hab. Sławomira Sitka pt. Aktualne problemy   demograficzne i gospodarcze Górnośląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii                                           

 

9 lutego 2020 r. (niedziela) – aula WNP

 

     8.00- 8.30  Przygotowanie do zawodów

                       Uczniowie przygotowują się w sali 2.2 (II piętro)

    8.30-13.00 Zawody ustne

13.15-14.00 Wykład dr hab. Elżbiety Zuzańskiej-Żyśko prof. UŚ

                     pt. Metropolie w przestrzeni geograficznej

 

ok. godz. 14-tej - ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów okręgowych

 


 

Komunikat nr 6 z dnia 27 stycznia 2020

Przed podaniem do wiadomości Państwa „Programu zawodów okręgowych”  przekazuję kilka informacji ważnych podczas przygotowań: na zawody pisemne (początek sobota,  godz. 11.00 słownie JEDENASTA) należy zabrać w tym roku wyłącznie 2 długopisy/pióra, ołówek, gumkę, linijkę i kątomierz. Odpowiedzi ustne (początek niedziela, godz. 8.30) będą odbywały się przy Mapie fizycznej Europy i będą dotyczyły wylosowanego obszaru i jego zagospodarowania.

Jeżeli  wiadomo, że uczeń na pewno nie przybędzie na zawody 8 lutego, proszę  zgłaszać to już teraz.  W   uzasadnionych przypadkach można będzie przygotować prośbę o przeniesienie uprawnień na następną edycję Olimpiady (tylko w przypadku uczniów młodszych niż z klasy maturalnej).

Przypominam o konieczności dostarczenia podczas rejestracji zaświadczenia o dysleksji. Jeżeli uczeń posiada niedosłuch, jest możliwość wskazania mu miejsca jak najbliżej przodu Auli, w której będą odbywały się zawody.

Organizator zawodów z dotacji MEN pokrywa koszty dojazdu (jeśli tego nie dokona szkoła macierzysta ucznia),   wyżywienia i ewentualnie noclegu zawodników, natomiast opiekunowie rozliczają się w swojej szkole.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

KOMUNIKAT nr 5 z dnia 10 stycznia  2020

Komitet Okręgowy podaje do wiadomości, że zawody II etapu odbędą się 8 lutego br.  (część pisemna) i 9 lutego br. (część ustna dla uczniów, którzy zdobędą największą ilość punktów) na WNP  UŚ ul. Będzińska 60 w Sosnowcu. Dokładny czas rozpoczęcia zawodów będzie podany po zebraniu sekretarzy w Warszawie na dwa tygodnie przed Olimpiadą.

Dla uczniów, którzy mają trudny dojazd z miejsca zamieszkania do Sosnowca, przewidziany jest nocleg w PTSM "Ślązaczek" w centrum Katowic, ul. Sokolska 26 (dojazd spod gmachu WNP autobusami 40, 805, 807). KONIECZNA JEST już REZERWACJA NOCLEGU. Proszę o pilne przesłanie informacji, czy uczniowie/uczeń biorący udział w zawodach okręgowych XLV Olimpiady Geograficznej będą korzystać z noclegu. Jest też możliwość załatwienia odpłatnego noclegu dla opiekuna.

Proszę ponadto w terminie do 15 stycznia dostarczyć/przesłać pocztą do Komitetu Okręgowego "ANKIETĘ osobową ucznia dopuszczonego do zawodów pisemnych II stopnia".  Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy formularz wypełniony jest poprawnie, kompletnie (z adresem e-mailowym i telefonem ucznia i szkoły)  i posiada pieczątkę szkoły oraz podpis dyrektora.  Formularz Ankiety jest już opublikowany na www. olimpiadageograficzna.edu.pl/aktualności.  

Z przekazaniem Ankiety nie można czekać do przyjazdu na zawody.

Informuję Opiekunów zainteresowanych zwrotem kosztów podróży ucznia na zawody okręgowe , że może on być dokonany wyłącznie po przekazaniu biletu na przyjazd w sobotę 8.02. ewentualnie (dla zawodników ustnych) w niedzielę 9.02. Wtedy jest to bilet sobotni (tam i powrót) i niedzielny. Zwroty dotyczą oczywiście dojazdu tzw. ekonomicznym  środkiem transportu, tj. pociągami Kolei Śląskich lub autobusami/tramwajami ZTM.

Z uwagi na konieczność finansowego przygotowania w Komitecie Okręgowym bardzo proszę o zgłaszanie e-mailem -  na powyższy adres -  przybliżonej kwoty przewidzianej do zwrotu. KOMITET GŁÓWNY - z uwagi na mniejszą dotację MEN na cele olimpiad przedmiotowych - zwraca się z prośbą o rozważenie sfinansowania dojazdu przez szkoły.

Dodatkowo przypominam o przygotowaniu na czas rejestracji zawodnika  ewentualnego zaświadczenia o dysleksji.  Jeżeli uczeń posiada niedosłuch, jest możliwość wskazania mu miejsca jak najbliżej przodu Auli, w której będą odbywały się zawody.

Organizator zawodów pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia i ewentualnie noclegu wyłącznie zawodników, natomiast opiekunowie rozliczają się w swojej szkole.

 

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

 

Wyniki I Etapu Olimpiady

 

 

Komunikat nr 4 z dnia 11 grudnia 2019

            Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Sosnowcu, pracujący w bieżącym projekcie (na lata 2019-2022) w składzie: dr hab. Adam Hibszer- przewodniczący, mgr Elżbieta Markowiak - sekretarz oraz członkowie dr Marta Chmielewska, mgr Bożena Dobosik, mgr Ewa Drozd, dr hab. Renata Dulias, dr hab. Maria Fajer, mgr Bogusława Grabowska, mgr Mariola Lux, mgr Henryk Mróz, mgr Barbara Tryba i mgr Alojzy Zimończyk, podaje do wiadomości wyniki weryfikacji prac I etapu.

            W ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników uczniowie mogą składać do Komitetów Okręgowych odwołania.

 

 

 

 

 


Komunikat nr 3 z dnia 8 listopada 2019

 

Poniżej podaję pełny dla danej szkoły zestaw materiałów i dokumentacji wymagany przez Komitet Okręgowy zgodnie z Regulaminem XLVI Olimpiady Geograficznej

 • prace konkursowe uczniów w wersji papierowej drukowane JEDNOSTRONNIE (z pieczątką szkoły na stronie tytułowej) oraz w wersji elektronicznej w formatach .docx  i  .pdf na płytce CD (proszę nie doklejać do pracy koperty z płytką!)
 • do każdej pracy osobno załączona, podpisana przez przedstawiciela Komisji Szkolnej, posiadająca datę i opieczętowana KARTA OCENY PRACY; bardzo proszę o sprawdzenie poprawności sumowania punktów; ostatnie 5 pkt. nie powinno stanowić podstawy kwalifikacji pracy do następnego etapu;
  wzory 4 różnych Kart (do 4 tematów) są do pobrania na stronie Komitetu Głównego OG
 • protokół wyników zawodów I stopnia (szkolnych) wyłącznie na formularzu KG-XLVI-03b, arkusz Excel, format .xls w jednolitej wersji papierowej i elektronicznej; zwracam uwagę, że posiada on 2 zakładki: strona 1 oraz strona ostatnianazwiska opiekuna i uczniów piszemy DRUKOWANYMI literami i podajemy w kolejności ALFABETYCZNEJ (jeśli jest więcej niż 1 opiekun podajemy ich alfabetycznie ze swoimi uczniami); bardzo proszę
  o dokładne sprawdzenie treści protokołu z wynikami na Karcie Oceny;
  przypominam o umieszczeniu w tabeli KAŻDEGO zgłoszonego ucznia (ewentualnie piszemy „brak pracy” w kolumnie Uwagi)
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem podpisane przez ucznia lub dodatkowo rodzica/opiekuna prawnego (ucznia niepełnoletniego)

 

Powyższy zestaw należy dostarczyć pocztą albo bezpośrednio do Komitetu Okręgowego OG   (p.1502 XVp. WNP UŚ ul. Będzińska 60 w Sosnowcu  )  w terminie:

                                                           piątek                15 listopada  br.  godz. 14-19

                                                           poniedziałek     18 listopada  br.  godz.   8-13

Przypominam, że do odbioru w siedzibie KO OG są  nadal „papierowe” Informatory XLVI Olimpiady oraz plakaty.

sekretarz KO OG – mgr Elżbieta Markowiak

 


  

Komunikat nr 2 z dnia 18 października 2019

Rozpoczął się I etap kolejnej edycji Olimpiady Geograficznej. Do Komitetu Okręgowego w Sosnowcu
52 nauczycieli (przed rokiem 57) z 46 szkół woj. śląskiego (przed rokiem 55) zgłosiło 220 uczniów (przed rokiem 222).  Najwięcej zgłoszeń pochodzi ze szkół Bielska-Białej (48 uczniów) i Katowic (32).
Jest na liście zgłoszeń 1 uczeń ze szkoły podstawowej.  Po ostatnich międzynarodowych, medalowych  sukcesach naszego zawodnika Szymona Mola z LO KTK  Bielsko-Biała w Kaliningradzie i w Hongkongu, a wcześniej wygraniu kwietniowego finału w Kołobrzegu można spodziewać się nowych wielkich emocji również podczas bieżącej edycji Olimpiady.

W następnym komunikacie podam pełny dla danej szkoły zestaw materiałów i dokumentacji wymagany przez Komitet Okręgowy zgodnie z Regulaminem XLVI Olimpiady Geograficznej.

Zestaw taki będzie można dostarczyć pocztą, ale najlepiej bezpośrednio do Komitetu Okręgowego OG   (p.1502  XVp.  Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ ul. Będzińska 60 w Sosnowcu  )  w terminie:

                                                                               piątek                15 listopada  br.  godz. 13-18

                                                                               poniedziałek    18 listopada  br.  godz.   9-13

Zachęcam wszystkich opiekunów, którzy mają mały staż „olimpijski”  lub mieli/mają  problemy
ze skompletowaniem wymaganej dokumentacji, aby jednak bezpośrednio – a nie pocztą – przekazywali prace uczniów do Komitetu Okręgowego. Proszę wiedzieć, że nie każdego dnia listonosz przynosi pocztę do dziekanatu.

Informuję ponadto, że do odbioru w siedzibie KO OG są  „papierowe” Informatory oraz PLAKATY XLVI Olimpiady.

We wszystkich dokumentach należy używać jednej, wynikającej również z pieczątki nazwy szkoły (dotyczy to zespołów szkół). Bardzo proszę aby formą kontaktu z Komitetem Okręgowym OG był wyłącznie adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Proszę jednocześnie „śledzić” stronę Komitetu Głównego OG  www.olimpiadageograficzna.edu.pl/aktualności. Dla nauczycieli, którzy zgłaszali uczniów po raz pierwszy ważna jest wiadomość, że uczniowie-olimpijczycy mogą korzystać z czytelni Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ za okazaniem ważnego dokumentu ze zdjęciem (wypożyczalnia dostępna jest tylko dla studentów i pracowników).

sekretarz KO OG – mgr Elżbieta Markowiak

 


 Komunikat nr 1 z dnia 25 września 2019

Szanowni Nauczyciele Geografii województwa śląskiego!

U progu nowej – XLVI - edycji Olimpiady Geograficznej zapraszam najpierw do zapoznania się
ze szczegółami dotyczącymi ostatnich sukcesów polskich Olimpijczyków na tegorocznych zawodach międzynarodowych (www.olimpiadageograficzna.edu.pl). Na V Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej w Kaliningradzie Polacy zdobyli 5 medali, a naszym reprezentantem był trzykrotny już laureat  Szymon MOL z Bielska-Białej (w kwietniowych zawodach finałowych w Kołobrzegu zajął    PIERWSZE!!!   miejsce w kraju).
W sierpniu drużyna Polski wywalczyła CZWARTE miejsce na zawodach iGeo w dalekim Hongkongu. Każdy uczestnik tej grupy wracał z medalem, nasz Szymon z brązowym. Miłym akcentem zamykającym ostatnią edycję wszystkich olimpiad  w roku szkolnym 2018/2019 jest co roku wrześniowa Gala „Śląskich Asów” przygotowywana przez Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tymczasem trwa już I etap XLVI OG. Zainteresowani uczniowie mogli wybrać temat z poniższego wykazu
 i przystąpić do tworzenia pracy konkursowej.

Temat AWpływ inwestycji transportowej na jakość życia w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w Polsce

Temat BKrajobraz miejscowości X jako zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym

Temat C. Rzeźba terenu a organizacja przestrzeni wybranej jednostki osadniczej

Temat DPorównanie funkcji i struktury morfologicznej obszarów wiejskich w dwóch wybranych gminach w Polsce

 

Przypominam, że zgodnie z ustaleniami KG OG terminarz zawodów jest następujący:

                - do 30 IX 2019 zgłoszenie (elektronicznie) listy uczniów do KO OG w Sosnowcu

Przygotowując Zgłoszenie uczniów do OG bardzo proszę o dokładne zwrócenie uwagi na kolumnę KLASA.

W związku ze zmianami w Oświacie przygotowano następujące opcje:

 • SP 7 – dla uczniów klasy VII SP
 • SP 8 – dla uczniów klasy VIII SP
 • I – 3 L – dla uczniów klasy I LO (po kl. III gimnazjum, stary tok nauczania)
 • I – 4 L - dla uczniów klasy I LO (po kl. VIII szkoły podstawowej, nowy tok nauczania)
 • dla uczniów klasy I technikum będzie naniesiona na formularzu KG OG poprawka, proszę wpisać w kolumnie „Uwagi”:  uczeń 4- albo 5-letniego technikum
 • II – proszę dodać w „Uwagach” LO albo Technikum
 • III – jw.
 • IV – dla uczniów klasy IV technikum

                - do 15 XI przekazanie prac (wersja papierowa i elektroniczna) do KO OG

                - do 20 XII ustalenie listy osób dopuszczonych do następnego etapu

                - 8  i 9 II 2020 zawody okręgowe na WNoZ UŚ w Sosnowcu

                - do 15 III ogłoszenie w KG listy osób dopuszczonych do finału

                - od 23 do 26 IV zawody finałowe w Gdyni

                - wakacje 2020 Bałtycka OG (Suwałki) oraz iGeo (Stambuł w Turcji)

Ponadto informuję, że plakaty bieżącej olimpiady są do pobrania ze strony Komitetu Głównego OG albo będą do odebrania w siedzibie KO OG po 7 październiku br. 

sekretarz KO OG – Elżbieta Markowiak tel. 500 475 105 (29.09. – 7.10. br. będę  poza UE)

 

 


 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziło już trzyletni projekt PTG na organizację Olimpiady Geograficznej - edycje od XLVI do XLVIII. W związku z tym ogłoszone przez Komitet Główny OG tematy prac konkursowych XLVI OG są obowiązujące. Bardzo proszę przy wrześniowym zgłaszaniu uczniów oraz wybranych przez nich tematów zwracać uwagę czy ostatecznie nie uległa jednak zmianie ich kolejność.

Terminarz zawodów kolejnej Olimpiady będzie podany w terminie późniejszym, na razie ustalono, że zawody okręgowe odbędą się 8-9 lutego 2020r., co w przypadku woj. śląskiego nie koliduje z feriami zimowymi.

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

 

Komitet Główny Olimpiady Geograficznie wstępnie podaje tematy prac konkursowych następnej edycji. Będą one obowiązywały w przypadku powierzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej PTG organizacji Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2019/2020. Rozstrzygnięcie konkursu na organizatora Olimpiady spodziewane jest ok. 17 VI br.  
Proszę więc czekać na potwierdzenie niżej podanych tematów (na stronie www.olimpiadageograficzna.edu.pl). Oto one:

A. Wpływ inwestycji transportowej na jakość życia w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w Polsce
B. Krajobraz miejscowości X jako zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym
C. Rzeźba terenu a organizacja przestrzeni wybranej jednostki osadniczej
D. Porównanie funkcji i struktury morfologicznej obszarów wiejskich w dwóch wybranych gminach w Polsce

 

W oczekiwaniu na ogłoszenie tematów prac konkursowych w nowej edycji Olimpiady (ma to nastąpić 17 czerwca), z przyjemnością podaję do wiadomości, że nasz najlepszy laureat, zdobywca I miejsca na finałach w Kołobrzegu - uczeń II klasy  LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej, podopieczny mgra Marka Wójtowicza - SZYMON MOL - będzie reprezentował Polskę (wraz z 3 innymi zawodnikami) na XVI międzynarodowej olimpiadzie geograficznej iGeo w HONG KONG-u (sierpień br.). Uczeń ten wyjedzie ponadto na VI Bałtycką OG w rosyjskim Kaliningradzie

 

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
47
Odsłon artykułów:
32525

Partner