Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Komunikat nr 1 z dnia 7 czerwca 2021

Szanowni Państwo!

Jeszcze się nie skończyły olimpijskie zmagania XLVII edycji - dla naszych dwóch zawodników międzynarodowe!!! - a już rusza kolejna geograficzna przygoda dla uczniów szkół ponad-podstawowych (z prawem wzięcia udziału uczniów najstarszych klas szkół podstawowych).
Z nadzieją, że z nowym rokiem szkolnym ruszymy wspólnie z zawodami XLVIII Olimpiady, zaczynam dzisiaj rozsyłać pod wszystkie adresy zgromadzone przez 8 lat prowadzenia sekretariatu Komitetu Okręgowego TEMATY prac konkursowych.

Oto one:

Temat AWpływ zmian demograficznych w gminie (dzielnicy) na infrastrukturę edukacyjną na poziomie szkół podstawowych

Temat BUwarunkowania i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranej gminie

Temat C. Dekada zmian w sieci osadniczej – analiza porównawcza dwóch gmin

Temat DWzniesienie terenu jako atrakcja turystyczna

 

Wytyczne do opracowania w/w tematów znajdziecie Państwo na stronie www.olimpiadageograficzna.edu.pl , którą polecam śledzić na bieżąco równolegle z  publikowaniem moich komunikatów na stronie ptg.wnoz.us.edu.pl.

Dla nauczycieli, którzy są początkującymi opiekunami  młodych pasjonatów geografii , polecam wzorcowe prace konkursowe zamieszczane na stronie Komitetu Głównego OG (wkrótce ukaże się czwarta już praca z naszego okręgu!), wizytę (nawet z uczniem) w siedzibie KO OG na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ w sosnowieckiej Żyletce (p. 1502) w celu przeglądania starszych prac.

28 maja zakończył się konkurs na PLAKAT XLVIII OG, wkrótce będzie do pobrania ze strony KG. Jeżeli jesienią nie będzie spotkania sekretarzy w Warszawie (tak jest przez cały czas pandemii), plakat będzie dostępny tylko w takiej formie.

Podaję ponadto terminy dotyczące poszczególnych etapów zawodów:

zgłoszenia - tylko na formularzu dostępnym na stronie KG w późniejszym terminie - do 30 IX br.

zawody okręgowe - być może już w Auli WNP UŚ w Sosnowcu - 5 i 6 II 2022

finały - po raz trzeci czeka na nas III LO w Gdyni - od 21 do 24 IV 2022

Jednocześnie informuję zainteresowanych nauczycieli, że - po wcześniejszym umówieniu -
można będzie odbierać w siedzibie KO OG stare prace olimpijskie.

Pozdrawiam w przededniu 62.  - zdalnego - Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
na który nauczyciele-członkowie PTG pewnie zdążyli się zarejestrować  

Elżbieta Markowiak-  sekretarz KO OG oraz pracownik Biura Zarządu Głównego PTG

 

 

Komunikat nr 17 z dnia 1 czerwca 2021

W Dniu Dziecka mam dla wszystkich osób zainteresowanych i związanych bezpośrednio z naszą olimpiadą same pomyślne wiadomości: Komitet Główny OG przyznał siódmej osobie z województwa śląskiego tytuł laureata, a dotyczy to ucznia Jakuba Noconia z LO Filomata w Gliwicach (opiekun mgr Dariusz Karolczyk); druga - jeszcze pomyslniejsza informacja to powołanie Mateusza Tomiczka z II LO w Rybniku (opiekun mgr Sławomir Targosz) do  4-osobowej drużyny na olimpiadę międzynarodową w Stambule; razem z najlepszym drugoklasista Arturem Szlezakiem Mateusz Tomiczek weźmie również udział w Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej w Suwałkach. Mamy oto kolejne sukcesy naszych zawodników, czekamy teraz kilka tygodni na obydwa wyjazdy i mocno trzymamy kciuki!!!               

  Sekretarz KO OG - Elżbieta Markowiak

 

Komunikat nr 16 z dnia 26 kwietnia 2021

Z ogromną satysfakcją podaję do wiadomości, że podczas zawodów finałowych - pomimo pandemicznych okoliczności - odnieśliśmy największy w ostatnich latach, zbiorowy sukces. Od wczoraj można analizować komplet wyników 122 uczestników - w tym naszej 19- osobowej ekipy - na stronie www.olimpiadageograficzna.edu.pl. Mamy rekordowe wyniki w Polsce pod względem ilości laureatów ogółem (6) i u jednego nauczyciela (3 uczniów mgr Olgi BYTNIEWSKIEJ), a dodatkowo aż 13 finalistów. Za miesiąc dwóch laureatów - z Rybnika - Artur BUGLA i Mateusz TOMICZEK będzie brało udział w obozie kwalifikującym na zawody międzynarodowe. Emocji związanych z przebiegiem XLVII OG będzie zatem ciąg dalszy...

Elżbieta Markowiak- sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 15 z dnia 1 kwietnia 2021

Informuję opiekunów 19 zawodników zakwalifikowanych do rozwiązania testu finałowego w chorzowskim liceum – i ubiegających się o tytuł finalisty/laureata – o Uchwale PTG z dnia 29 marca br. dotyczącej obowiązującej formuły zawodów „centralnych”. Pełny tekst zaktualizowanego Regulaminu XLVII OG jest już dostępny na stronie KG OG. Szczególną uwagę zwracam na paragraf 4 pkt. 4.5 c) str. 15-16 podający warunek otrzymania tytułu finalisty.

Zawody III etapu tegorocznej olimpiady mają ostatnio ustalony termin – sobota 17.04.br. – godz. 12.00 – sala gimnastyczna szkoły.

Na zbliżające się – znowu pandemiczne – Święta Wielkanocne życzę Państwu zdrowia, radości i smacznego jajka!

Sekretarz KO OG – Elżbieta Markowiak

 

 

Komunikat nr 14 z dnia 26 marca 2021

Sytuacja pandemiczna w kraju powoduje, że nieaktualny stał się poprzedni komunikat dotyczący gdyńskich zawodów finałowych XLVII OG.

Po wczorajszym – zdalnym – zebraniu sekretarzy komitetów okręgowych mogę przekazać informacje, których ostateczne potwierdzenie (zatwierdzenie nowego regulaminu) nastąpi najpóźniej 1 kwietnia br.

Zawody finałowe będą się odbywały w strukturze rozproszonej, we wszystkich 14 okręgach, w szkołach albo na uczelniach.

Nasz Komitet Okręgowy ponownie będzie mógł przeprowadzić zawody finałowe
w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego przy ul. Dąbrowskiego 36
w Chorzowie. NOWY TERMIN zawodów został ustalony na sobotę 17 kwietnia godz. 12.00.

Dziewiętnastu uczestników finału z województwa śląskiego  będzie miało do rozwiązania 1 test
z 3 podejściami w czasie 150 minut bez przerwy. Po zakończeniu prace uczniów zostaną odesłane do oceny przez Komitet Główny w Warszawie.

Organizatorzy chorzowskich zawodów (Dyrekcja szkoły, przewodniczący i sekretarz KO OG oraz 1 członek KO) nie zapewniają ani wyżywienia, ani zakwaterowania. Możliwy będzie zwrot kosztów dojazdu (po przekazaniu biletu).

Regulamin zawodów finałowych przewiduje, że z liczby 123 zakwalifikowanych uczniów 25 z najlepszymi wynikami otrzyma tytuł laureata, pozostali  tytuł finalisty.

Inne szczegóły organizacyjne tegorocznych zawodów – w miarę napływu nowych wytycznych od KG OG – będą w następnym komunikacie.

Sekretarz KO OG – Elżbieta Markowiak

 

Komunikat nr 13 z dnia 10 marca 2021

Na stronie Komitetu Głównego OG macie Państwo już wyniki weryfikacji wszystkich zawodników II etapu. Wiemy, że do finału zakwalifikowano  (z punktacją 86.5 i więcej) 123 uczniów, z tej liczby aż  
d z i e w i ę t n a s t u   jest z naszego okręgu. Jesteśmy drugą – po warszawskiej – ekipą w kraju. Tak liczna grupa będzie miała  d w ó c h   o p i e k u n ó w: w osobie sekretarza KO OG oraz nauczyciela I LO
w Katowicach, organizatora finałów za 2 lata. W naszej grupie są tylko 3 dziewczyny i z 3 wyjątkami tylko drugoklasiści.

Po wczorajszym – zdalnym – zebraniu sekretarzy  przekazuję najnowsze informacje dotyczące kwietniowych zawodów centralnych (wersja ustalona w aktualnych uwarunkowaniach prawnych i epidemiologicznych):

 1. odnośnie dojazdu
 • przejazd do Gdyni może odbyć się wyłącznie pociągiem; wykluczona jest podróż autokarem, gdyż
  z powodu koronawirusa połowa miejsc musiałaby być pusta a to czyniłoby  przejazd nieekonomicznym
 • przygotowany rozkład jazdy - Pendolino - czeka na akceptację (głównie finansową) KG,
  a jest następujący:

czwartek 8.04.  Bielsko-Biała odjazd 8.06 Katowice o. 8.57 Sosnowiec o. 9.06

Włoszczowa Płn. o.9.55 przyjazd do Gdyni 14.27

niedziela 11.04   wyjazd z Gdyni 15.23 Włoszczowa p. 19.58 Sosnowiec p. 20.49

Katowice p. 21.00  Bielsko-Biała przyjazd 21.57

 • ze względów logistycznych najlepiej byłoby, aby cała grupa „ruszała” z Katowic, ale umawiamy się,
  że każdy z nauczycieli pilnie ustali z uczniem/opiekunem prawnym gdzie dany zawodnik wybiera miejsce początku i końca swojej podróży (poza wymienionymi dodam Tychy, Pszczynę, Czechowice-Dziedzice); jednocześnie zaznaczam, że w/w połączenie nie prowadzi przez Częstochowę; być może trzeba będzie dowieźć zawodnika do Katowic (bo tu będzie opiekun z biletami)
 • rodzice mogą – po uzgodnieniu z KG (i poinformowaniu KO) – sami dowieźć córkę/syna do Gdyni,
  a nawet załatwić indywidualny nocleg i "doprowadzać" uczestnika na zawody
 • decyzje muszą być natychmiastowe z uwagi na możliwość zakupu w tych dniach promocyjnych biletów kolejowych
 1. odnośnie zakwaterowania
 • nocleg wszystkich uczestników przygotowany jest w internacie
 1. organizacja zawodów centralnych
 • zawody odbędą się w gdyńskim III LO – szkole z wielkim doświadczeniem organizowania olimpiad wszystkich szczebli oraz wielkimi sukcesami na OG
 • olimpijskie zmagania będą 4-dniowe: czwartek – przyjazdy; piątek – 3-godzinny test; sobota – zajęcia w terenie o ograniczonym zasięgu i w wielu grupach; niedziela – Quiz i odpowiedzi ustne (raczej bez publiczności), ogłoszenie wyników
 • w tej edycji – z powodu obostrzeń koronawirusowych - NIE PRZEWIDUJE SIĘ WARSZTATÓW dla NAUCZYCIELI!!!
 1. informacje dodatkowe
 • do 15 marca należy przesłać do KG OG POTWIERDZENIE UDZIAŁU w zawodach, indywidualnie od każdego ucznia
 • w dniu wyjazdu wymagana będzie Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w finale
 • wkrótce na stronie KG OG będzie do pobrania formularz o aktualnym stanie zdrowia

z odniesieniem do Covid-19, z podpisem ucznia albo (dla niepełnoletnich uczestników) rodzica

 1. 27 marca zapadnie ostateczna decyzja o możliwości organizowania gdyńskiego finału w wersji przedstawionej powyżej

Sekretarz KO OG – Elżbieta Markowiak

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
60
Odsłon artykułów:
47717

Partner