Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego - http://www.wnoz.us.edu.pl/

Oddział Częstochowski PTG - www.ptg.czest.pl

Oddział Kartograficzny PTG -http://okptg.igik.edu.pl/

Oddział Krakowski PTG - www.wsp.krakow.pl/ptg/

Oddział Lubelski PTG - http://www.ptgeogr.umcs.lublin.pl/

Oddziału Gdański PTG - www.geografia.univ.gda.pl/kat/ptg

Oddział Poznański PTG -http://www.ptg.amu.edu.pl/index.htm

Oddział Rzeszowski PTG - http://ptgrzeszow.pl.tl/Strona-startowa.htm

Oddział Słupski PTG -http://www.ptgslupsk.apsl.edu.pl/

Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG - http://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/157965,oddzial-teledetekcji-geoinformatyki-polskiego-towarzystwa-geograficznego

Oddział Toruński PTG - http://www.ptg.geo.umk.pl/glowna/default.htm

Oddział Warszawski PTG - https://pl-pl.facebook.com/PtgOddzialWarszawski

Oddział Wrocławski PTG - http://www.geogr.uni.wroc.pl/index.php/pl/ptg-oddz-wroclawski

Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Komisja Geografii Komunikacji PTG - www.ptg.pan.pl/komisjaGK/index.htm

Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG - http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/

Komisja Obszarów Wiejskich - www.ptg.pan.pl/komisjaOW/index.htm

Klub Polarny - www.umk.pl/~geopolar/Klub/kpptg.html

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna

e-Szkoła Wielkopolska

nauczyciel.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Interkl@sa

Portal o nowoczesnej edukacji

HERODOT Network for Geography in Higher Education

Google Earth

Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN

Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Polski Przegląd Kartograficzny - http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=2014&numer=3

Geografia w Szkole - http://www.edupress.pl/wydawane/geografia-w-szkole/

Poznaj Świat - http://www.poznaj-swiat.pl/

National Geographic Polska - http://www.national-geographic.pl/

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa - http://ebis.ibe.edu.pl/

 Strona Światowej Unii Geograficznej - www.igu-net.org

Strona Królewskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytutu Geografów Brytyjskich - www.rgs.org

Strona Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego - www.amergeog.org

Strona Amerykańskiego Stowarzyszenia Geografów - www.wwg.org

Strona Kanadyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego - www.rcgs.org

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska - www.cbgios.pan.pl

Ministerstwo Ochrony Środowiska - http://ww.mos.gov.pl/edu/index.php?idkat=501

Ministerstwo Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna - www.cke.edu.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji -www.ore.edu.pl

Centrum Informacji o Środowisku: http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/home/index.html

 GeoSilesia: http://www.geosilesia.pl/

Encyklopedia Województwa Śląskiego: http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej: http://ibr.bs.katowice.pl/?cat=19

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska: http://www.cdpgs.katowice.pl/

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie: http://www.sibg.org.pl/

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie: http://centrum.mikolow.eu/

Park Śląski w Chorzowie: http://www2.wpkiw.com.pl/

 Planetarium Śląskie w Chorzowie: http://www.planetarium.edu.pl/

 Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: http://muzeumgpe-chorzow.pl/

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego: http://www.zabytkitechniki.pl/

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach: http://www.kopalniasrebra.pl/

Elektrociepłownia Szombierki: http://www.ecszombierki.pl/ecszombierki.html

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe: http://www.gkw.pl/index-pl.htm

Muzeum Hutnictwa Cynku w Szopienicach: http://www.muzeumcynku.katowice.pl/

Palmiarnia Gliwice: http://www.mzuk.gliwice.pl/

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice:
http://www.katowice.lasy.gov.pl/web/katowice/edukacjaititeratura

Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach: http://www.pttk.katowice.pl/

Rudy Wielkie: http://www.rudy.slask.pl/ramki.htm

Zabytkowa stacja kolejki wąskotorowej w Rudach Wielkich: http://www.kolejkarudy.pl/site/start.html

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
95
Odsłon artykułów:
83680

Partner