Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Konferencje pod nazwą

"Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych"

Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych to doroczna konferencja, której ideą jest umożliwienie nauczycielom wszystkich typów szkół wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki edukacji przyrodniczej oraz poszerzenie wiedzy z tego zakresu. Forum organizowane jest od 2000 r. w poszczególnych ośrodkach akademickich w Polsce na różnych wydziałach nauk przyrodniczych; dwukrotnie w regionalnych ośrodkach metodycznych przy merytorycznym wsparciu ośrodków akademickich.

I Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przyrody Jedność intelektualna Europy. Relacje człowiek – przyroda w świadomości uczniów”, org.Uniwersytet Wrocławski we współpracy z MEN, Wrocław, 18.09.2000

II Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych "Uczniowski eksperyment przyrodniczy", org. Uniwersytet A. Mickiewicza we współpracy z MEN, Poznań, 15.09.2001

III Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Interdyscyplinarny projekt dydaktyczny w realizacji edukacji przyrodniczej”, org. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z MEN, Lublin, 21.09.2002

IV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w środowisku lokalnym”, org. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 13.09.2003

V Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Indywidualizacja pracy z uczniem w edukacji przyrodniczej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych”, org. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski we współpracy z CODN, Olsztyn 18-19.09.2004

VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Człowiek w środowisku przyrodniczym. Relacje. Konflikty. Współdziałanie. Wyzwania”, org. Uniwersytet Śląski we współpracy z CODN, Sosnowiec, 17-18.09.2005

http://gu.us.edu.pl/node/228181

VII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Przyroda jako wstęp do edukacji matematyczno-przyrodniczej", org. Akademia Świętokrzyska we współpracy z CODN, Kielce, 21-22.10.2006

VIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Komunikacja w edukacji przyrodniczej aspekty lingwistyczne, matematyczne, informatyczne i środowiskowe”, org. Uniwersytet Gdański we współpracy z CODN, Gdańsk, 22-23.09.2007

IX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Słońce i my”, org. Akademia Pedagogiczna im. KEN we współpracy z CODN, Kraków, 20-21.09.2008

X Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych "Natura a kultura", org. Uniwersytet Wrocławski we współpracy z CODN, Wrocław, 19-20.09.2009

XI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Krajobraz i człowiek”, org. Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań, 4-5.09.2010

XII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych "Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej", org. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 17-18.09.2011

XIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych "Zmienia się nie tylko klimat - nowe w edukacji przyrodniczej", org. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Komeńskiego, Leszno, 15-16.09.2012

XIV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Nowoczesne technologie w edukacji przyrodniczej”, org. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji we współpracy z WNoZ UŚ, Opole, 14-15.09.2013

XV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Woda i my”, org. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin, 13-14.09.2014

XVI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Energia i my" org. Wydział Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, 26-27.09.2015

http://ptg.wnoz.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=201

XVII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych "Język nauk przyrodniczych" org. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 24.09.2016

http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/forum2016/

XVIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych "Góry w edukacji przyrodniczej" org. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 23-24.09.2017

http://www.ujk.edu.pl/igeo/

XIX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych "Odyseja Kosmiczna 2018" org. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 21-23.09.2018

http://www.if.uz.zgora.pl/~forum2018/

https://www.facebook.com/odysejakosmiczna/

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
46
Odsłon artykułów:
37569

Partner