Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice
 

KATEDRA GEOGRAFII FIZYCZNEJ
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UŚ
tel. praca: 323689456
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adam Hibszer

DOROBEK NAUKOWY, DYDAKTYCZNY I ORGANIZACYJNY

PUBLIKACJE

Monografie. Rozdziały w monografiach

Hibszer A., 2013. Parki narodowe w świadomości i działaniach społeczności lokalnych. Wyd. UŚ, Katowice, ss. 359.

Hibszer A., Tracz M., Hibszer B., 2012. Diagnoza motywów wyboru studiów geograficznych w Polsce - ujęcie regionalne. [w:] „Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej”, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG nr 2, s. 75-97. http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/350/Prace%20Komisji%20Edukacji%20Geograficznej%20PTG%20t_2.pdf

Hibszer A., Tracz M., 2011. Studia geograficzne w Polsce po wprowadzeniu Deklaracji Bolońskiej. [w:] „Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji”, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG nr 1, s. 139-153. http://www.ptg.pan.pl/ 

Hibszer A., 2010. Geograficzna koncepcja edukacji regionalnej (wybrane zagadnienia). [w:] E. Szkurłat (red.) Teoretyczne podstawy edukacji regionalnej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 101-113.

Tracz M., Hibszer A., 2010. Nowy przedmiot przyroda a kształcenie nauczycieli – refleksje po dziesięciu latach. [w:] A. Kwatera, P. Cieśla (red.) Rola i zadania dydaktyk szczegółowych w kształceniu nauczycieli, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, s. 267-275.

Hibszer A., 2009. Co o rezerwacie przyrody „Ochojec” wiedzą najmłodsi mieszkańcy Katowic, ich rodzice i dorośli znajomi? [w:] J.B. Parusel (red.) Rezerwat przyrody „Ochojec” w Katowicach. Monografia naukowo-dydaktyczna, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, s. 372-377.

Hibszer A., 2009. Rezerwat przyrody „Ochojec” w kontekście konfliktu społecznego o budowę drogi. [w:] J.B. Parusel (red.) Rezerwat przyrody „Ochojec” w Katowicach. Monografia naukowo-dydaktyczna, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, s. 378-386.

Hibszer A., Partyka J., 2009. Otulina parku narodowego – strefa ochronna czy strefa (potencjalnych) zagrożeń? Przykład Ojcowskiego Parku Narodowego. [w:] A. Andrzejewska (red.) Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, s. 55-65.

Hibszer A., 2008. Wybrane zagadnienia szkolnictwa w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. [w:] R. Dulias, A. Hibszer (red.) Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, s. 245-254.

Hibszer A., Petryszyn J., Runge J., 2008. Położenie, obszar i zadania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. [w:] R. Dulias, A. Hibszer (red.) Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, s. 9-15.

Hibszer A., 2008. Koncepcja edukacji regionalnej i ekologicznej w ujęciu prof. Marii Z. Pulinowej – Dni Ziemi w Sosnowcu. [w:] A. Hibszer (red.) Polska dydaktyka geografii. Idee – tradycje – wyzwania, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 51-58. http://ptg.wnoz.us.edu.pl/images/sprawozdania/POLSKA.pdf

Hibszer A., 2008. W siedemdziesiąta rocznicę urodzin profesora Andrzeja T. Jankowskiego – wybitnego działacza Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w:] D. Absalon, A. Hibszer (red.) Geograficzne aspekty antropopresji, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, s. 5-14.

Hibszer B., Hibszer A., 2007. Wchodzi kominiarz – trochę teorii. Wpływ przemysłu chemicznego na degradację środowiska naturalnego. Surowce naturalne jako alternatywa dla człowieka i ratunek dla natury. [w:] A. Kalinowska (red.) Wysłannicy Gai. Poradnik dydaktyczny. Wydawnictwo „Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych”, Łódź, s. 67-73.

Hibszer A., Soja J., 2007. Treści geograficzne na egzaminie gimnazjalnym (część matematyczno-przyrodnicza). [w:] A. Hibszer, T. Michalski (red.) Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002-2006 (wybrane zagadnienia), Komisja Edukacji Geograficznej PTG, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 21-36.

Kozłowska-Rajewicz A., Hibszer A., 2005. Strategie nauczania przyrody. [w:] E. Arciszewska, S. Dylak (red.) Nauczanie przyrody – wybrane zagadnienia, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, s. 123-152.

Dulias R. Hibszer A., 2004. Województwo śląskie. Przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice, ss. 224.

Hibszer A., 2004. Koncepcja poznawania „małej ojczyzny” (najbliższej okolicy i własnego regionu) w szkolnej edukacji geograficznej. [w:] T. Michalski (red.) Region i edukacja regionalna – zarys problematyki, Wyd. „Bernardinum”, Pelplin, s. 8-20.

Hibszer A., 2002. Rola zajęć terenowych w nauczaniu przyrody. [w:] Przyroda - scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej, tom 5, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 11-18.

Hibszer A., 2002. Rola zajęć laboratoryjnych na lekcjach przyrody. [w:] Przyroda - scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej, tom 6, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 9-13.

Hibszer A., 2001. Aktywne metody kształcenia zalecane w edukacji regionalnej. Zajęcia terenowe w edukacji regionalnej. [w:] J. Angiel (red.) Edukacja regionalna. Poradnik dla nauczyciela. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, s. 63-72.

Artykuły naukowe

Tracz M., Hibszer A., 2013. Geography studies in Poland after 1989 – selected issues. Miscellanea Geographica - Regional Studies on development 17, 3: 17-25, ISSN (Print) 2084-6118, DOI: 10.2478/v10288-012-0042-1,

Hibszer A., 2013.  Values of national parks in the light of questionnaire survey of communities of parks' municipalities. Acta Geographica Silesiana, 14, Uniwersytet Śląski, WNoZ, Sosnowiec, s. 35-42. http://www.wnoz.us.edu.pl/download/wydawnictwa/ags/ags_14_4.pdf

Hibszer A., 2013. Social investment conflicts related to the construction of the A1 motorway in the Silesian voivodeship (Southern Poland). Environmental & Socio-economic Studies, 1, 3: 35-44. http://environ.ses.us.edu.pl/vol.%201,%20is.%203%20%282013%29.php

Hibszer A., 2013. Percepcja obiektów sakralnych Ojcowskiego Parku Narodowego przez miejscową ludność oraz turystów, [w:] Cmentarze i ogrody w krajobrazie. O sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 22, s. 153-166. http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/22.cmentarze/12.hibszer.pdf

Hibszer A., 2012. Korzyści z sąsiedztwa parku narodowego w opinii lokalnych społeczności. Acta Geographica Silesiana, 12, Uniwersytet Śląski, WNoZ, Sosnowiec, s. 13-25. http://www.wnoz.us.edu.pl/download/wydawnictwa/ags/ags_12.pdf

Hibszer A., 2012. Parki narodowe w opinii mieszkańców gmin parkowych. Acta Geographica Silesiana, 2, nr specjalny, Wybrane zagadnienia geografii fizycznej, Uniwersytet Śląski, WNoZ UŚ, s. 27-34. http://www.wnoz.us.edu.pl/download/wydawnictwa/ags/ags2_spec.pdf

Hibszer A., Hibszer B., 2012. Formy ochrony przyrody na terenie Katowic w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 44, Uniwersytet Śląski, WBiOŚ, WNoZ, Katowice – Sosnowiec,  s. 41-49.

Hibszer A., 2011. Perceiving geography as a school subject by pupils of lower secondary school (in the cities of Silesian Voivodeship). Prace i Studia Geograficzne UW, t. 48, Prace Instytutu Geografii UJK, t. 18, s. 97-109. http://py.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_biblioteka/PIS/48/Hibszer.pdf

Hibszer A., 2010. Konflikty społeczne spowodowane inwestycjami transportu drogowego w województwie śląskim – wybrane przykłady. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 42, Uniwersytet Śląski, WBiOŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec, s. 32-41.

Hibszer A., Hibszer B., 2010. Rezerwat przyrody „Ochojec” w świadomości najmłodszych mieszkańców Katowic. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 41, Uniwersytet Śląski, WBiOŚ, WNoZ, Katowice – Sosnowiec, s. 32-40.

Hibszer A., Markowski M., 2010. Czy możliwe jest ograniczenie presji urbanizacyjnej – głównego zagrożenia antropogenicznego Kampinoskiego Parku Narodowego? Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, t. 20, Granice ingerencji człowieka na obszarach chronionych. Zasady i modele gospodarowania. Ojcowski Park Narodowy, s. 211-224. http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/pradnik.html

Hibszer A., 2010. Refleksje z doświadczeń w kształceniu nauczycieli geografii i przyrody na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. [w:] S. Juszczyk, D. Morańska (red.) Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 84-88.

Hibszer A., Powałka A., Rechłowicz M., 2009. Motywy wyboru studiów geograficznych i geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w świetle badań ankietowych. Acta Geographica Silesiana, 6, Uniwersytet Śląski, WNoZ, Sosnowiec, s. 15-22. http://www.wnoz.us.edu.pl/download/wydawnictwa/ags/ags_6.pdf

Hibszer A., Tracz M., 2009. Training and additional schooling of the science teachers in Poland after changes in educational system. [w:] V. Lamanauskas (red.) Development of science and technology education in Central and Eastern Europe, International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), Siauliai University, Siauliai, s. 61-66.

Hibszer A., 2008. Konflikty „człowiek – przyroda” w polskich parkach narodowych (zarys problemu). Geografia. Studia et dissertationes, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 29-46.

Hibszer A., 2008. Komunikacja społeczna jako sposób przezwyciężania konfliktów społecznych w parkach narodowych (wybrane przykłady). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 10, Sosnowiec, s. 579-591.

Hibszer A., 2008. Od konfliktów do współpracy – wybrane aspekty przezwyciężania konfliktów społecznych w polskich parkach narodowych. Dokumentacja Geograficzna nr 37, Wyd. IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 179-186. http://rcin.org.pl/Content/106/DokG-37-2008.pdf

Hibszer A., 2006. Granice jako przedmiot konfliktów w parkach narodowych. [w:] Granice w krajobrazach kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG t. 5, Wyd. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, s. 183-194.

Hibszer A., Kruczek S., Kucharczyk A., Partyka J., Żółciak J., 2005. Konflikty człowiek – przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. [w:] A. Hibszer, J. Partyka (red.) Konflikty człowiek – przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, s. 29-67.

Hibszer A., 2004. Aktualne konflikty człowiek-przyroda w karpackich parkach narodowych. [w:] U. Myga-Piątek (red.) Przemiany krajobrazu kulturowego Karpat – wybrane aspekty, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG t. 3, Wyd. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, s. 193-209.

Hibszer A., 2004. Empiryczny wymiar edukacji przyrodniczej na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. [w:] J. Partyka (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo – kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, t. 2 Kultura, Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 351-356.

Hibszer A., 2004. Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Uniwersytecie Śląskim. [w:] W. Osuch, D. Piróg (red.) Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 14-23.

Hibszer A., 2003. Euroregiony w programach i podręcznikach geografii na poziomie gimnazjalnym. [w:] J. Runge (red.) Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony, Prace naukowe UŚ nr 2154, Katowice, s. 288-293.

Hibszer A., 2003. „Euroregiony” w programach i podręcznikach geografii do gimnazjów i liceów. [w:] M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.) Edukacja geograficzno-przyrodnicza w dobie globalizacji i integracji europejskiej. PTG Oddział Opolski, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 33-38.

Hibszer A., 2003. Wikliniarstwo w gminie Babice (Dolina Górnej Wisły) – przyczynek do zmian w zagospodarowaniu doliny. [w:] U. Myga-Piątek (red.) Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG t. 2, Wyd. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, s. 87-95.

Hibszer A., 2003. Olimpiada geograficzna i nautologiczna – szansa dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela. [w:] XI Forum Dyskusyjne. Nauczanie geografii w szkole ponadgimnazjalnej, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, s. 35-42.

Hibszer A., Hibszer B., 2002. Wapienniki jako element krajobrazu kulturowego Mikołowa. [w:] A.T. Jankowski, U. Myga-Piątek, G. Jankowski (red.) Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska, WNoZ UŚ, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 83-86.

Hibszer A., 2000. Program studiów podyplomowych „Przyroda i człowiek” na Uniwersytecie Śląskim. [w:] Z. Zioło (red.) Znaczenie geografii w systemie edukacyjnym, Problemy Studiów Nauczycielskich, Zeszyt nr 25, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 91-96.

Hibszer A., 1998. Geografia Europy w programach nauczania i projekcie podstaw programowych reformowanej szkoły. Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, s. 152-161.

Absalon D., Dziadek S., Hibszer A., Jankowski A.T., Pełka-Gościniak J., 1998. Przeobrażenia środowiska przyrodniczego ziemi rybnickiej i raciborskiej (ze szczególnym uwzględnieniem parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich)”. [w:] 47 Zjazd PTG „Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego”, cz. III Przewodnik Sesji Terenowych, Sosnowiec, s. 65-86.

Hibszer A., 1997. „Mała ojczyzna” – pojęcie i problematyka w nauczaniu geografii. Materiały konferencji „Śląsk jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji”, UŚ, Czeski Cieszyn, s. 48-63.

Hibszer A., 1996. Kształcenie i wychowanie regionalne w programie geograficznych studiów nauczycielskich. [w:] J. Jarowiecki, S. Piskorz (red.) „Różne drogi kształcenia i dokształcania nauczycieli geografii”, WSP, Kraków, s. 43-52.

Hibszer A., 1996. „Mała ojczyzna” w nauczaniu geografii, Czasopismo Geograficzne, nr 1, s. 93-106.

Hibszer A., Pełka-Gościniak J., 1995. Ochrona przyrody w Estonii – historia i współczesność. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 16, Uniwersytet Śląski, WBiOŚ, WNoZ, Katowice – Sosnowiec, s. 51-58.

Dulias R., Hibszer A., 1994. Anthropogenic relief forming process in the Katowice  province (Poland). The European Geographer, Lisbon, 7-8, 1993-1994, s. 81-89.

Hibszer A., 1994. The necessity of environmental education associated with anthropogenic impact on people's health in Katowice province (some aspects). The European Geographer, Lisbon, 7-8, 1993-1994, s. 92-95.

Absalon D., Hibszer A., Oleś W., 1993. Wybrane zagrożenia środowiska geograficznego na obszarze województwa katowickiego. [w:] Aktualne problemy ekologiczne regionu górnośląskiego. WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 96-110.

Hibszer A., 1993. Zmienność elementów struktury zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w centralnej części województwa katowickiego w latach 1980-1987. Geographia. Studia et dissertationes, t. 18, Prace Naukowe UŚ nr 1400, s. 63-73.

Hibszer A., Witala I., 1993. Wstępne wyniki badań świadomości ekologicznej i regionalnej uczniów wybranych miast województwa katowickiego. [w:] Aktualne problemy ekologiczne regionu górnośląskiego, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 42-46.

Hibszer A., Witala I., 1993: Świadomość ekologiczna uczniów szkół podstawowych i średnich wybranych miast województwa katowickiego. [w:] V Krir, J. Prasek, A. Jankowski (red.) Zmeny geografickeho prostredi v pohranicnich oblastech ostravskeha a hornoslezskeho regionu, Ostrava, s. 39-46.

Absalon D., Hibszer A., Oleś W., 1992. Wybrane zagrożenia środowiska naturalnego na obszarze województwa katowickiego – wyjazd terenowy, [w:] Seminarium ekologiczne pt. „Aktualne problemy ekologiczne regionu górnośląskiego w edukacji szkolnej dzieci i młodzieży”, Rogoźnik 24-27 wrzesień 1992, WNoZ UŚ, s. 71-85.

Pełka J., Hibszer A., Dulias R., 1992. Degradacja lasów w Europie (wybrane przykłady). [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 7, Uniwersytet Śląski, WBiOŚ, WNoZ, Katowice – Sosnowiec, s. 9-15.

Hibszer A., 1992. Forest degradation in the Katowice province as a result of industrial impact. The European Geographer, 5/6, Lisbon, s. 104-113.

Hibszer A., 1991. Ocena zmienności czasoprzestrzennej stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego w centralnej części województwa katowickiego w latach 1980-1987. [w:] „Człowiek i jego środowisko w górnośląsko-ostrawskim regionie przemysłowym” Materiały  sympozjum polsko-czeskiego, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 33-37.

Hibszer A., Morawiecka I., 1990. The anthropogenic transformation in natural environment of central part of Katowice province (Poland), The European Geographer – magazine of  the European Geography Association – EGEA, Lisbon, s. 3-6.

Redakcja naukowa publikacji zwartych

Hibszer A., Szkurłat E., (red.), 2015: Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne, diagnoza wykorzystania. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 4, Łódź, ISBN 978-83-934983-1-4

Hibszer A., Szkurłat E., (red.), 2015: Technologie informacyjno-komunikacyjne w geograficznej praktyce edukacyjnej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5. 4, Łódź, ISBN 978-83-934983-2-1

Hibszer A. (red.), 2008. Polska dydaktyka geografii. Idee – tradycje – wyzwania. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss. 296. index.php/o-ok-ptg/publikacje-ok-ptg

Absalon D., Hibszer A. (red.), 2008. Geograficzne aspekty antropopresji. Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, ss. 128.

Dulias R., Hibszer A. (red.), 2008. Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny. Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, ss. 304.

Hibszer A., Partyka J. (red.), 2005. Między ochroną przyrody a gospodarką, bliżej ochrony. Konflikty człowiek – przyroda w obszarach prawnie chronionych w Polsce. Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, ss. 224.

Hibszer A., Partyka J. (red.), 2005. Konflikty człowiek – przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, ss. 70. index.php/o-ok-ptg/publikacje-ok-ptg

Publikacje dydaktyczne

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI SZKOLNE DOPUSZCZONE DO UŻYTKU SZKOLNEGO

Dobosik B., Hibszer A., Soja J., 2010. Puls Ziemi. Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum. Nowa Era, Warszawa, ss. 228, (nr w wykazie MEN: 5/2/2010).

Dobosik B., Hibszer A., Mróz H., Soja J., 2007. Rozumieć świat. Podręcznik geografii dla klasy I gimnazjum. Nowa Era, Warszawa (nr w wykazie MEN DKOS- 1/07, nie ukazał się w wersji książkowej).

Dobosik B., Hibszer A., Mróz H., Soja J., 2006. Rozumieć świat. Program nauczania geografii w gimnazjum. Nowa Era, Warszawa (nr w wykazie MEN DKOS-5002-8/06, nie ukazał się w wersji książkowej, w wersji elektronicznej na stronie www Wyd. Nowa Era).

Adamczyk K., Bieniusa H., Cieślar I., Grajewska-Wróbel J., Hibszer A., Kopsztejn M., Nocoń, H., Pytlik J., Sosna B., Staniczek Ł., Wąsowicz J., 2005. Górny Śląsk. Program edukacji regionalnej dla wszystkich etapów kształcenia. Związek Górnośląski, Katowice – Opole – Cieszyn, ss. 103, (nr w wykazie MENiS DKOS-5002-14/05).

Banduch M., Hibszer A., Pulinowa M. Z., Sławek K., Soja J., 1997. Program edukacji regionalnej w kształceniu geograficznym na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Kuratorium Oświaty w Katowicach, ss. 24.

Dulias R. Hibszer A., 1996. Geografia województwa katowickiego. Wyd. M. Rożak, Gdańsk, ss. 103, (II wydanie 1997).

Angiel J.,  Hibszer A., Augustyniak M., 1993. Geografia Polski. Ćwiczenia  i  zadania. Kl. VIII,  Semestr  1, Wydawnictwo „Koris”, Warszawa, ss. 64.

SKRYPTY DLA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Dobosik B., Hibszer A., Mirski J., 2006. Matura od 2005 roku. Geografia. Videograf II, Katowice, ss. 96.

Dobosik B., Hibszer A., Soja J., 2002. Tablice geograficzne dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Videograf II, Katowice, ss. 184.

Dobosik B., Hibszer A., Soja J., 2002. Tablice geograficzne dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Rozszerzone o dane z województwa śląskiego. Videograf II, Katowice, ss. 208.

Hibszer A., Mirski J. Dobosik B., 2002. Geografia. Zestawy zadań przygotowujących do matury i egzaminów na studia. Videograf II, Katowice, ss. 94.

Angiel J., Ciesielska Z., Ciszewska H., Hibszer A., Kafel K., Lenart W., Ryszkiewicz M., Sielatycki M., Webster K., Wojciechowski T., 1996. Rozwój zrównoważony w edukacji szkolnej. Jak nauczać zgodnie z ideami Szczytu Ziemi. Poradnik dla nauczycieli pod red. W. Lenarta i K. Kafla, WSiP, Warszawa, ss. 112.

REDAKCJA SKRYPTÓW DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW

Hibszer A., Michalski T. (red.), 2007. Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002-2006 (wybrane zagadnienia). Komisja EG PTG, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ss. 128.

Dobosik B., Hibszer A., Partyka J. (red.), 2004. W krainie białych skał. Zadania dydaktyczne i scenariusze zajęć terenowych dla nauczycieli prowadzących edukację przyrodniczą w Złotym Potoku i Ojcowie. Komisja Edukacji Geograficznej PTG, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, ss. 148.

Hibszer A. (red.), 2003. XI Forum Dyskusyjne. Nauczanie geografii w szkole ponadgimnazjalnej. Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, ss. 48.

Hibszer A., Myga-Piątek U., Rzętała M. (red.), 2002. Przyroda - scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 5, WNoZ UŚ, Sosnowiec, ss. 398.

Hibszer A., Rzętała M. (red.), 2002. Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 6, WNoZ UŚ, Sosnowiec, ss. 205.

Hibszer A., 2001. Aktywne metody kształcenia zalecane w edukacji regionalnej. Zajęcia terenowe w edukacji regionalnej. [w:] J. Angiel (red.) Edukacja regionalna. Poradnik dla nauczyciela, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, s. 63-72.

Hibszer A., Rzętała M., Soja J. (red.), 2001. Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 3, WNoZ UŚ, Sosnowiec, ss. 404.

Hibszer A., Rzętała M. (red.), 2001. Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 4, WNoZ UŚ, Sosnowiec, ss. 466.

Hibszer A., Kardas K., Rzętała M. (red.), 2000. Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 2, WNoZ UŚ, Sosnowiec, ss. 404.

Hibszer A., Myga-Piątek U., Rzętała M. (red.), 1999. Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. WNoZ UŚ, Sosnowiec, ss. 434.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW

Hibszer A., Soja J., 2004. Krajobraz Doliny Ojcowskiej – scenariusz zajęć terenowych w Ojcowskim Parku Narodowym. [w:] B. Dobosik, A. Hibszer, J. Partyka (red.) W krainie białych skał. Zadania dydaktyczne i scenariusze zajęć terenowych dla nauczycieli prowadzących edukację przyrodniczą w Złotym Potoku i Ojcowie. Wyd. Komisja Edukacji Geograficznej PTG, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 113-124.

Hibszer A., Soja J., 2002: Poznajemy okolicę szkoły (scenariusz zajęć terenowych w Sosnowcu). [w:] Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej, tom 5, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 21-27.

Hibszer A., Soja J., 2002. W krasowej dolinie Prądnika (scenariusz zajęć terenowych w Ojcowie). [w:] Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej, tom 5, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 37-45.

Polańska E., Hibszer A., 2000. Standardy wymagań egzaminacyjnych a nauczanie przyrody. [w:] Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej. Zeszyt Specjalny. Nauczanie przyrody a standardy wymagań egzaminacyjnych, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Edukacji Nauczycielskiej. Wrocław, s. 97-105.

Hibszer A., 1996. Człowiek architektem krajobrazu. [w:] M.Z. Pulinowa (red.) Człowiek bliżej Ziemi,  WSiP, Warszawa, s. 179 - 188.

Hibszer A., Pełka J., 1994. Ocena zmian stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego. [w:] A. Dominik (red.) Przewodnik do ćwiczeń z ochrony i kształtowania środowiska. Skrypty uczelniane. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice, s. 25-42.

Hibszer A., Soja J., 1992. Problem odpadów w środowisku lokalnym. [w:] I Doroczna Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli „Edukacja środowiskowa w szkole. Problemy środowiska lokalnego”, Jadwisin 22-24 października 1992, KCCE NFOŚ, s. 45-46d.

Hibszer A., 1991. Zajęcia terenowe oceniające stan środowiska – scenariusz zajęć dla szkoły średniej. [w:] Materiały z konferencji metodycznej dla nauczycieli „Program edukacji ekologicznej NFOŚ-WWF UK”, s. 4-6.

Hibszer  A., 1990. Wizyta w Będzinie – ścieżka krajoznawcza. Biuletyn Pedagogiczny, 4 (138), Katowice, s. 6-15.

Hibszer A., 1989. Wycieczka na trasie: Katowice – Chorzów – Bytom – Tarnowskie Góry. Materiały XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów, Sosnowiec, s. 41-43.

Notatki, sprawozdania, recenzje

Duś E., Hibszer A., 2015. Recenzja podręcznika: Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Ewa Sulejczak, Bliżej geografii, część 2, WSiP, Warszawa 2012, ss. 320, wydanie trzecie poprawione, [w:] Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników, t. XIII, s. 89-98, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, ISSN 1733-5175.

Hibszer A., 2010. Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu. [w:] 35 lat nauk o Ziemi w Uniwersytecie Śląskim, Wydz. Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 93-95.

Hibszer A., 2010. Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna. [w:] 35 lat nauk o Ziemi w Uniwersytecie Śląskim, Wydz. Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 101-102.

Hibszer A., 2008. Maria Z. Pulinowa jako dydaktyk geografii. W 70. rocznicę urodzin kierownik Zakładu Dydaktyki Geografii UŚ. Geografia w Szkole, nr 4, s. 5-11.

Hibszer A., 2008. Blisko Ziemi i drugiego człowieka. XV Sosnowieckie Forum Nauczycieli Przyrody i Geografii oraz Jubileusz 70. urodzin prof. dr hab. Marii Z. Pulinowej. Gazeta Uniwersytecka, UŚ Katowice, s. 24-25.

Hibszer A., 2008. Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czasopismo Geograficzne, t. 79 (1-2), Wrocław, s. 77-83.

Piotrowska I., Hibszer A., 2008. Komisja  Edukacji  Geograficznej  (Dydaktyki Geografii) Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czasopismo Geograficzne, t. 79 (1-2), Wrocław, s. 175-183.

Hibszer A., 2005. Człowiek w środowisku przyrodniczym. Relacje. Konflikty. Współdziałanie. Wyzwania. VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 3-4, s. 9-14.

Hibszer A., 2005. VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych w Sosnowcu. Gazeta Uniwersytecka, UŚ Katowice, 3 (133), s. 14-16.

Hibszer A., 1998: Regionalizm w programach nauczania geografii. [w:] 47 Zjazd PTG „Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego, cz. II Referaty komunikaty postery, Sosnowiec, s. 202-203.

Hibszer A., 1997. O potrzebie edukacji regionalnej w kształceniu geograficznym. [w:] Materiały z konwersatorium „Miejsce geografii w reformowanym systemie edukacji”, Oddział Edukacji Geograficznej PTG, Kraków, s. 69-71.

Górska J., Hibszer A., Kardas K., Lubelska M., Pordes-Wasilewska M., Tracz M., 1997. Podstawa programowa edukacji geograficznej (założenia psychologiczne i pedagogiczne). [w:] Materiały 46 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Rynia, s. 285-287.

Hibszer A., 1996. Z działalności Komisji Dydaktyki Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Czasopismo Geograficzne, nr 2, s. 272-273.

Hibszer A., 1996. Edukacja środowiskowa w terenie – wnioski z konferencji w Ojcowie. Geografia w Szkole, nr 3, s. 179 - 180.

Hibszer A., 1996. IV Forum Geografów. Geografia w Szkole, nr 4, s. 250-251.

Hibszer A., 1996. Forum Geografów. Gazeta Uniwersytecka, UŚ Katowice, nr 35, s. 5.

Krzyśko M., Augustyniak M.,  Hibszer A., 1993. Environmental  education  in  Denmark. [w:] 4-th Danish-Polish School of Environmental Protection September/October 1992, Denmark, Aarhus – Warszawa – Katowice, s. 45-48.

Hibszer A.,  1993. (recenzja) E. Szkurłat. Geografia. Sąsiedzi Polski. Zeszyt ćwiczeń cz. 2, Wyd. „Nat”, 1992, Łódź, Geografia w Szkole, nr 5, s. 315.

Hibszer A., 1992. (recenzja) J. Soczewka, T. Wojciechowski. Metodyka wdrażania uczniów do racjonalnego użytkowania paliw i energii, wyd. 1, WSiP, 1990, Warszawa, Geografia w Szkole, nr 2, s. 122-123.

Hibszer A., Runge J., 1992. Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów UŚ w latach 1974-1989. [w:] Sprawozdanie z działalności SKNG UŚ, nr 4, Sosnowiec, s. 4-7.

Hibszer A., 1992. My impression after visit in Denmark, Cefes News Letters, nr 4, s. 8-9.

Augustyniak M., Hibszer A., 1991. Sprawozdanie z prac w grupie IV na konferencji metodycznej w Jadwisinie, Materiały z konferencji metodycznej dla nauczycieli „Program edukacji ekologicznej NFOŚ-WWF UK”, s. 1-3.

Hibszer A., Morawiecka I., 1991. II Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Studentów i Młodych Geografów, Czasopismo Geograficzne, nr 4, s. 388-389.

Hasła na stronach internetowych

Hibszer A., 2008. Przemysł. www.przyroda.katowice.pl

Hibszer A., 2008. Przeobrażenia restrukturyzacyjne w przemyśle. www.przyroda.katowice.pl

Hibszer A., 2008. Transport. www.przyroda.katowice.pl

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
39
Odsłon artykułów:
31856

Partner