Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

 PUBLIKACJE ODDZIAŁU KATOWICKIEGO PTG

 

 

CIESZYŃSKIE WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

 

 

PUBLIKACJE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO WYDANE WSPÓLNIE Z ODDZIAŁEM KATOWICKIM PTG

 

 

 

Koło terenowe Ziemi Cieszyńskiej w Goleszowie

Koło Terenowe w Bielsku-Białej zostało powołane decyzją Zarządu Oddziału Katowickiego PTG w grudniu 2001 roku.

7.12.2004 r. koło zmieniło nazwę na Koło Terenowe Ziemi Cieszyńskiej, a siedziba została przeniesiona do Goleszowa.

Siedziba: Gimnazjum w Goleszowie, ul. Szkolna 2, 43-440 Goleszów

Przewodniczący: mgr Henryk Mróz

Strona internetowa: www.ptgziemiacieszynska.pl

 

 Koło terenowe Ziemi Lublinieckiej w Lublińcu

Koło Terenowe Ziemi Lublinieckiej zostało powołane decyzją Zarządu Oddziału Katowickiego PTG w styczniu 2000 roku.

Siedziba: LO im. Adama Mickiewicza w Lublińcu (42-700, ul. Sobieskiego 22)

Przewodnicząca: mgr Maria Banduch

Sekretarz: mgr Katarzyna Janiczek

 

 Koło terenowe w Rybniku

Koło terenowe PTG w Rybniku zostało utworzone przez Zarząd Oddziału Katowickiego w lutym 2003 roku. Pierwszym przewodniczącym był mgr Alojzy Zimończyk (2003-2008)

Działalność Koła w Rybniku zainaugurował odczyt mgr Janusza Pociechy na temat multimediów w nauczaniu przyrody i geografii, który odbył się 11.02.2003r.

Obecnie Koło liczy 10 członków

Siedziba: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, ul. Świętego Józefa 30

Przewodnicząca: mgr Maria Stachowicz-Polak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Koło terenowe w Zawierciu

Koło Terenowe w Zawierciu zostało powołane decyzją Zarządu Oddziału Katowickiego PTG w kwietniu 2004 roku.

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Piłsudskiego 117

Przewodnicząca: mgr Aneta Musiał-Foryś

Zastępca: mgr Lucja Taraszkiewicz-Gryz

Sekretarz: mgr Małgorzata Kijas

 

Koło terenowe w Bytomiu

JUBILEUSZ 10. LECIA KOŁA PTG W BYTOMIU

na stronie Urzędu Miasta Bytomia:

http://www.bytom.pl/swietowali-pasjonaci-geografii

Na stronie ZSO nr 5:

http://www.zso5.bytom.pl/a/ptg

 

Koło terenowe PTG w Bytomiu  zostało utworzone przez Zarząd Oddziału Katowickiego 29.06.2005 roku.

Działalność Koła zainaugurował odczyt dr Adama Hibszera "Funkcja  edukacyjna parków narodowych", który odbył się w dniu  29.09.2005 r.

Obecnie Koło liczy 10 członków 

Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. J. F. Kennedy'ego przy ul. Nickla 19, Bytom-Miechowice

Przewodnicząca: mgr Justyna Przepadło

Sekretarz: mgr Marta Guja

Strona internetowa: http://www.zso5.bytom.pl/a/ptg

 

 Koło terenowe w Gliwicach

Decyzją Zarzadu Oddziału katowickeigo PTG z lutego 2016 r. reaktywowano działalność koła PTG w Gliwicach. Szefem koła został mgr Dariusz Karolczyk

Spotkanie inaugurujące nowy etap działalności PTG w Gliwicach odbyło się w poniedziałek 14 marca 2016 r. o godz. 13. w nowej siedzibie koła terenowego PTG tj. w Zespole Szkół Filomata (ul. Bojkowska 20a). Wykład pt. "Rozwój miast europejskich w okresie wielkich odkryć geograficznych" wygłosiła dr hab. Anna Rungr (UŚ).

Koło terenowe PTG w Gliwicach zostało utworzone decyzją Zarządu Oddziału Katowickiego 24 października 2002 roku. 

Działalność Koła w Gliwicach zainaugurował odczyt dr hab. Bolesława Domańskiego (Uniwersytet Jagielloński Kraków) pt. "Wpływ cech przestrzennych i społecznych na odtwarzanie lokalnego sukcesu gospodarczego - historyczne uwarunkowania rozwoju Gliwic". 

Pierwszą siedzibą koła było Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach ul. Jagiellońska 21. 

Decyzją Zarządu Oddziału z dnia 24 lutego 2009 r. działalność koła terenowego w Gliwicach została zawieszona.

Koło terenowe w Tychach

Koło terenowe PTG w Tychach zostało utworzone przez Zarząd Oddziału Katowickiego w 24 października 2002 roku.

Pierwszą przewodniczącą Koła była mgr Małgorzata Dacy (do stycznia 2007 roku)

Siedziba: Zespół Szkół Sportowych w Tychach, Al. Niepodległości 190

Działalność koła została zawieszona w 2011 roku. 

 

ZJAZDY PTG

 

61 Ogólnopolski Zjazd PTG "Tradycja i nowoczesność w geografii", Kraków, 27-29.06.2016 r.

http://www.ptg2016.up.krakow.pl

 

12-14 kwietnia 2018 r. w Warszawie - w ROKU JUBILEUSZU 100-lecia PTG i Roku Polskiej Geografii 2018 odbył się KONGRES GEOGRAFII POLSKIEJ

https://ptgeo.org.pl/

 

62 Ogólnopolski Zjazd PTG odbędzie się w 2020 roku

 

RYS HISTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI KATOWICKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
(stan na listopad 2018)

Adam Hibszer

Za początek Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego oficjalnie przyjmuje się datę 13 grudnia 1948 r., kiedy to Zarząd Główny podjął decyzję o przekształceniu koła terenowego z siedzibą w Katowicach w samodzielny Oddział. Fakt ten został poprzedzony dwoma wydarzeniami związanymi z działalnością geografów katowickich. Pierwszym było utworzenie w dniu 6 maja 1929 r. z inicjatywy dr Wacława Olszewicza Oddziału Śląskiego PTG. Działające wówczas czynnie grono geografów (60 osób) pobudzało i rozwijało myśl geograficzną wśród nauczycieli, którzy od 1922 roku należeli do Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii. Naukowe posiedzenia i popularno-naukowe odczyty organizowano wspólnie z innymi śląskimi towarzystwami naukowymi: Towarzystwem Historycznym, Kołem Ekonomistów TNSW, Towarzystwem Nauk na Śląsku. Ważną formą pracy Oddziału były także wycieczki naukowe. W następnych latach działalność Oddziału osłabła, a liczba członków stopniowo malała, dochodząc za prezesury Z. Buczkówny w 1933 r. do 15 osób. W następnym roku sprawozdawczym Oddział na  własną prośbę został zlikwidowany przez Zarząd Główny, a jego członkowie przenieśli się do Oddziału Krakowskiego. Geografowie śląscy znaleźli oparcie i pomoc w placówce naukowo-badawczej jaką był Instytut Śląski, działający od maja 1934 r. w Katowicach.
Drugim ważnym wydarzeniem dla geografów śląskich było powołanie (w ramach Oddziału Krakowskiego) we wrześniu 1947 r. z inicjatywy dr Antoniego Wrzoska i mgr Marii Suboczowej koła PTG w Katowicach. Przewodniczącym nowego koła liczącego 15 członków został dr Leon Stolarzewicz. O utworzeniu koła PTG w Katowicach doniósł nr 1 Biuletynu Geograficznego Krakowskiego Oddziału PTG z dnia 17 lutego 1948 r., zredagowany przez prof. S. Leszczyckiego i dr W. Milatę. Oparciem dla koła w Katowicach był nadal Instytut Śląski, który dał geografom lokal, a przede wszystkim możliwość korzystania z biblioteki i zbiorów kartograficznych. Prężnie działające koło, zwłaszcza sekcja geografii szkolnej i sekcja popularyzacji geografii, pozyskały nowych członków nie tylko wśród nauczycieli. W wyniku aktywnej pracy i powiększającej się liczby członków w 1948 r. koło katowickie przekształcono w samodzielny Oddział PTG. Na pierwszym organizacyjnym zebraniu powołano 3 sekcje (wydziały): spraw naukowych, geografii szkolnej oraz popularyzacji wiedzy geograficznej.
Pierwszą siedzibą Oddziału było pomieszczenie przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach. W 1950 r. lokal ten został oddany na potrzeby działalności Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. 4 lipca 1950 r. Oddział PTG otrzymał od Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego pokój z przeznaczeniem na biuro, natomiast odczyty odbywały się w sali Liceum Pedagogicznego. W styczniu 1951 r. Oddział przeniósł się do pomieszczenia przy ul. Szkolnej 9 w Katowicach. Stale wzrastająca liczba członków i słuchaczy odczytów zmusiła Zarząd do poszukiwania większych pomieszczeń i tak w 1953 r. otrzymano lokal w Hotelu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach. Kolejna zmiana siedziby nastąpiła w roku 1956. Towarzystwo otrzymało dwupokojowy lokal przy Rynku 11 w Katowicach. Oddział pozostał tam do 1982 r. , kiedy to siedzibę Towarzystwa przeniesiono do budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Pomieszczenia biurowe, bliskość sal wykładowych oraz pomoc kadry Instytutu Geografii dawały nadzieję na dalszy rozwój Oddziału. Niestety, od tego czasu część członków ściśle związana z Katowicami zaprzestała działalności w PTG.
W ciągu prawie 70 lat działalnością Oddziału kierowały kolejne zarządy, natomiast funkcje prezesów Oddziału Katowickiego pełniło kilkanaście osób (tab. 1).

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego:

ul. Krakowskie Przedmieście 30,

00-927 Warszawa,

tel./fax (22) 826-17-94

 

strona internetowa Zarządu Głównego PTG:

https://ptgeo.org.pl/

kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60

www.ptg.new.us.edu.pl

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
46
Odsłon artykułów:
37573

Partner