Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Oddział Katowicki  zaprasza na prelekcję

 

Stolice krajów sąsiednich

     mgr Elżbieta Markowiak

 20 listopada 2019r. godz.16.00 w sali 002

 

Komunikat nr 3 z dnia 8 listopada 2019

 

Poniżej podaję pełny dla danej szkoły zestaw materiałów i dokumentacji wymagany przez Komitet Okręgowy zgodnie z Regulaminem XLVI Olimpiady Geograficznej

  • prace konkursowe uczniów w wersji papierowej drukowane JEDNOSTRONNIE (z pieczątką szkoły na stronie tytułowej) oraz w wersji elektronicznej w formatach .docx  i  .pdf na płytce CD (proszę nie doklejać do pracy koperty z płytką!)
  • do każdej pracy osobno załączona, podpisana przez przedstawiciela Komisji Szkolnej, posiadająca datę i opieczętowana KARTA OCENY PRACY; bardzo proszę o sprawdzenie poprawności sumowania punktów; ostatnie 5 pkt. nie powinno stanowić podstawy kwalifikacji pracy do następnego etapu;
    wzory 4 różnych Kart (do 4 tematów) są do pobrania na stronie Komitetu Głównego OG
  • protokół wyników zawodów I stopnia (szkolnych) wyłącznie na formularzu KG-XLVI-03b, arkusz Excel, format .xls w jednolitej wersji papierowej i elektronicznej; zwracam uwagę, że posiada on 2 zakładki: strona 1 oraz strona ostatnia; nazwiska opiekuna i uczniów piszemy DRUKOWANYMI literami i podajemy w kolejności ALFABETYCZNEJ (jeśli jest więcej niż 1 opiekun podajemy ich alfabetycznie ze swoimi uczniami); bardzo proszę
    o dokładne sprawdzenie treści protokołu z wynikami na Karcie Oceny;
    przypominam o umieszczeniu w tabeli KAŻDEGO zgłoszonego ucznia (ewentualnie piszemy „brak pracy” w kolumnie Uwagi)
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem podpisane przez ucznia lub dodatkowo rodzica/opiekuna prawnego (ucznia niepełnoletniego)

 

Powyższy zestaw należy dostarczyć pocztą albo bezpośrednio do Komitetu Okręgowego OG   (p.1502 XVp. WNP UŚ ul. Będzińska 60 w Sosnowcu  )  w terminie:

                                                           piątek                15 listopada  br.  godz. 14-19

                                                           poniedziałek     18 listopada  br.  godz.   8-13

Przypominam, że do odbioru w siedzibie KO OG są  nadal „papierowe” Informatory XLVI Olimpiady oraz plakaty.

sekretarz KO OG – mgr Elżbieta Markowiak

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Pielgrzymce Geografów Polskich

na Jasną Górę w dniu 26 października 2019 r. (sobota)

 

 Program:

godz. 11.00 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

W intencji geografów polskich, którzy zginęli lub zmarli podczas II wojny światowej oraz za pomyślność geografów i Polskiego Towarzystwa Geograficznego

godz. 12.30 – 16.30 – spotkanie wspólnoty pielgrzymkowej – Dom Rekolekcyjno – Formacyjny św. Kaspra w Częstochowie, ul. Mąkoszy 1 (szczegółowy program prześlemy później). W trakcie spotkania istnieje możliwość wspólnego obiadu.

Ze względów organizacyjnych udział w spotkaniu należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 23 października br,

 

PRELEKCJE PTG Z CYKLU "PODRÓŻE PO ŚWIECIE"

Prelekcje z cyklu "Podróże po świecie" - organizowane są najczęściej raz w miesiącu - w środy o godz. 16.00). Spotkania odbywają się w sali nr 002 im. Profesora Mariana Puliny (parter budynku audytoryjnego).

Na kolejne prelekcje zapraszamy w nowym roku szkolnym 2019/2020

 

4 czerwca 2019 r. odbyła się SESJA NAUKOWA w Bibliotece Śląskiej w Katowicach

W maju 1929 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu Oddziału Śląskiego PTG z siedzibą w Katowicach. Był to trzeci oddział terenowy PTG po Krakowskim, który powstał w 1922 r. i Łódzkim, założonym w 1929 r.

Z okazji jubileuszu 90-lecia powstania pierwszej struktury PTG w naszym regionie, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej organizują sesję naukową pt. "Geografia i geografowie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. W 90. rocznicę założenia Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Katowicach". Sesja odbędzie się 4 czerwca 2019 r. (wtorek) w godz. 10 – 14 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach przy Placu Rady Europy 1.

RELACJA FOTOGRAFICZNA NA STRONIE INTERNETOWEJ IBR-u: http://ibr.bs.katowice.pl/?p=2746

 

V WIECZÓR Z GEOGRAFIĄ PRZED MATURĄ

Doroczny WIECZÓR Z GEOGRAFIĄ PRZED MATURĄ - wykłady powtórzeniowe z geografii dla maturzystów - odbył się w piątek 5 kwietnia br w godz. 15.30-21.30. W tegorocznej edycji Wieczoru... wzięło udział ponad 400 uczniów.

Dziękujemy za przybycie i życzymy powodzenie na maturze!

 

Program Wieczoru... oraz relacja fotograficzna na:

https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoGeograficzneOddzialKatowicki/photos/a.956946827684587/2146610468718211/?type=3&theater

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
42
Odsłon artykułów:
9138

Partner